Ziek door werk | LetselPro

Ziek door werk

Het gebeurt wel eens dat iemand ziek door werk wordt, bijvoorbeeld doordat er geen juiste voorzorgsmaatregelen zijn genomen door de werkgever. Wanneer hierdoor letselschade wordt opgelopen, is een letselschadevergoeding te verhalen. Een dergelijke claim kunt u natuurlijk zelf aanvechten, maar vaak wordt hierdoor de vergoeding te laag ingeschat. Daarnaast is de confrontatie met uw werkgever aangaan ook niet altijd wenselijk. Samen met onze letselschadespecialisten kunnen we samen uw werkgever aansprakelijk stellen en zo de vergoeding claimen.

Vergoeding voor ziekte door werk

Voor een ziekte die wordt opgelopen tijdens werkuren, of welke is opgelopen door de werkomstandigheden, is een letselschadevergoeding te verhalen. Dit kan zowel lichamelijke als geestelijke schade bevatten. Het is hierbij wel vanzelfsprekend dat deze schade niet is opgelopen door eigen toedoen of roekeloosheid. Mocht dit het geval zijn, bent u zelf aansprakelijk voor de schade en is een vergoeding niet te verhalen. Maar wat valt er precies onder een beroepsziekte?

Er zijn verschillende soorten beroepsziekten waar een schadevergoeding voor te verhalen is:

 • PTSS: Posttraumatische Stressstoornis is een psychische aandoening welke is ontstaan door een schokkende gebeurtenis. Dit kan verschillende dingen als oorzaak hebben, zoals onder andere een ramp, ongeluk, verwonding of iedere situatie waarin iemand pijn is gedaan. Veelvoorkomend bij militairen en hulpverleners.
 • Lawaai: Zonder de juiste gehoorbescherming mag er niet teveel lawaai zijn op de werkvloer. Hierdoor kan namelijk letsel ontstaan en het gehoor beschadigen.
 • Gevaarlijke stoffen: Door een (langdurige) blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan het lichaam letsel oplopen. Een werkgever dient de werknemer altijd goed in te lichten over het werk met de gevaarlijke stoffen, plus de werknemer voorzien van de juiste beschermingsmiddelen om letsel te voorkomen.
 • Zware belasting: Door het lichaam (langdurig) te zwaar te belasten kan ook letsel ontstaan. Zo kunnen er bijvoorbeeld rugklachten ontstaan, welke pas op latere leeftijd boven water kunnen komen.

Werkgeversaansprakelijkheid bij ziekte door werk

Wanneer letsel is opgelopen door het toedoen van uw werk, valt dit onder de werkgeversaansprakelijkheid en dient uw werkgever hiervoor een schadevergoeding te betalen. Dit wordt ook wel een beroepsziekten vergoeding genoemd. Mocht u dus ziek zijn geworden door uw werk, neem dan direct contact met ons op voor onze kosteloze hulp bij het verhalen van uw letselschadevergoeding.

Doe de letselschadetest! Veelgestelde vragen

Kan ik mijn werkgever aanspreken voor een bedrijfsongeval?

De aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval ligt vaak bij de werkgever. Alleen wanneer de werkgever voor een volkomen veilige werkplek heeft gezorgd, is de werkgever namelijk niet aansprakelijk. In de praktijk kan de werkgever bijna altijd met succes aansprakelijk gesteld worden voor het bedrijfsongeval.

Het is niet fijn om uw huidige werkgever aansprakelijk te stellen, echter werkgevers zijn voor bedrijfsongevallen verzekerd en heeft het geen impact op het bedrijf. Wanneer u uw werkgever aansprakelijk stelt hoeft u zich dus niet schuldig te voelen, u bent immers slachtoffer en u heeft recht op een vergoeding voor de negatieve gevolgen die hieruit voortkomen.

Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Voor bijna elk bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk. Slechts in een enkel geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld. Zoals in de wet staat, dient de werkgever ervoor te zorgen dat de werkomgeving veilig is ingericht. Het komt erop neer dat iedere mogelijke veiligheidsmaatregel genomen moet worden. Hieronder wordt verstaan dat:

 • er een veilige werkplek gecreëerd is;
 • u afdoende veiligheidsinstructies heeft gehad én deze regelmatig worden herhaald en gecontroleerd;
 • uw werkgever er redelijkerwijs rekening mee moet houden dat de veiligheidsinstructies niet altijd worden nageleefd;
 • er voldoende middelen ter beschikking worden gesteld voor uw veiligheid (denk aan veiligheidshelm, -schoenen en beschermende kleding);
 • de werkgever dient er rekening mee te houden dat de werknemer fouten kan maken.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Wanneer u tijdens het verrichten van uw werkzaamheden bij uw werkgever een ongeval overkomt, kunnen de gevolgen daarvan groot zijn. Mogelijk moet u als gevolg van het ongeval (medische) onkosten maken of is het letsel zo ernstig dat u (geheel) niet meer kunt werken.

De wetgever heeft de werkgeversaansprakelijkheid geregeld in het artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Zorgen voor een veilige werkomgeving, het verstrekken van speciale beschermingsmiddelen, maar ook het geven van instructies én toezien op de naleving daarvan. Dit zijn enkele voorbeelden van de verplichtingen voor werknemers om in het kader van de veiligheid van haar werknemers al het mogelijke te doen wat redelijkerwijze van hem verwacht kan worden.

De werkgever is niet aansprakelijk indien hij aantoonbaar aan alle wettelijke voorzorgsmaatregelen heeft voldaan. De bewijslast daarvan ligt echter bij de werkgever. In alle andere gevallen zal veelal sprake zijn van werkgeversaansprakelijkheid. Dit geldt in bepaalde gevallen ook ten aanzien van zzp-ers en vrijwilligers die voor een werkgever werkzaam zijn. Er dient dan in ieder geval sprake te zijn van ondergeschiktheid.

085 - 025 00 60
gratis en vrijblijvend
juridisch advies en hulp

LEG uw zaak voor
Daan-Aarts-letselschadejurist

Daan Aarts
Letselschadejurist

De voordelen van LetselPro
 • Indien gewenst komen wij bij u langs
 • Uw claim wordt zo goed en snel mogelijk afgehandeld
 • Hoogste vergoeding voor uw letselschade
 • Persoonlijk betrokken bij uw zaak
 • Onze hulp is altijd gratis
Recente zaken omtrent Ziek door werk

LetselPro wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.7 uit 10 op basis van 78 recensies.

“Het is fantastisch dat we mensen kosteloze hulp kunnen bieden en ervoor zorgen dat ze hun leven weer op kunnen pakken” Robert van Leeuwen - Rekenkundige Neem vrijblijvend contact op
team-img
Wij geloven in een persoonlijke aanpak
Bevlogen team van ervaren specialisten
De beste hulp dankzij onze 20 jaar ervaring
100% gratis juridische hulp bij letselschade
Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,5

GRATIS JURIDISCH ADVIES: 085 - 025 00 60

Whatsapp for Business

© Copyright 1998-2023 - LetselPro. Alle rechten voorbehouden.