Letselschade claimen met letselschadebureau LetselPro

Letselschade claimen

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een ongeval en hierbij letsel heeft opgelopen, spreken we van letselschade. Voor de gevolgen hiervan kunt u een letselschade claim indienen bij de aansprakelijke partij. Zij zijn verplicht om de financiële gevolgen te vergoeden, indien de aansprakelijkheid wordt erkend. Tevens kunt u smartengeld claimen voor het leed dat u heeft geleden tijdens en na het ongeval. Wel is het verstandig dat u zich tijdens dit proces laat bijstaan door een ervaren letselschadespecialist. Wanneer u de ervaren specialisten van LetselPro inschakelt, is dit voor u altijd kosteloos! De kosten voor onze hulp kunnen namelijk eveneens worden verhaald op de aansprakelijke partij. Mocht dit niet lukken, dan dragen wij zelf de kosten. In uw geval is onze hulp bij het claimen van letselschade dus altijd gratis!

Letselschade claimen in de praktijk

Veel mensen vragen zich af hoe het claimen van letselschade zich in de praktijk voltrekt. Onderstaand kunt u in vijf begrijpbare stappen lezen wat de normale gang van zaken is bij letselschade claimen:

Tegenpartij op de hoogte brengen van de letselschade claim

De eerste stap die gezet dient te worden, is het op de hoogte brengen van de aansprakelijke partij dat u hen aansprakelijk stelt voor uw letselschade. In de meeste gevallen wordt de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval hierbij aangeschreven. Onze specialisten kunnen u helpen om dit op een correcte manier te doen.

Voorschot letselschade eisen

Uw letselschade claimen kan, afhankelijk van uw zaak, enige tijd in beslag nemen. Hierdoor is het van belang dat u een voorschot eist op uw letselschadevergoeding. Zo komt u niet in de financiële problemen. In bijna alle gevallen is de tegenpartij bereid om een voorschot te betalen. Wel is de bijstand van een letselschadespecialist erg belangrijk om dit proces te versnellen. Een verzekeraar kan namelijk nog wel eens lastig doen wanneer u niet wordt bijgestaan door een ervaren specialist.

Letselschade berekenen

Het exact berekenen van uw letselschade is een complexe taak. Hier is een letselschadespecialist vrijwel altijd noodzakelijk. Door de bijstand van een ervaren letselschadespecialist bent u ervan verzekerd dat er geen schadeposten worden vergeten en u dus de maximale schadevergoeding kan eisen. De schadeposten die worden berekend bestaan niet enkel uit schade die u reeds heeft geleden, maar tevens uit schade welke u in de toekomst nog gaat lijden door het ongeval.

Uw volledige letselschade claimen

Als uw letselschade exact is berekend door onze specialist, kunt u daadwerkelijk uw letselschade claimen bij de tegenpartij. Bij het indienen van uw letselschade claim, is een gedegen onderbouwing van iedere schadepost van belang. Hierdoor zal de tegenpartij sneller akkoord gaan, dan wanneer het twijfelachtig is of de schadepost echt bestaat en/of deze het gevolg is van het ongeval. Gezamenlijk met onze letselschadespecialist verzamelt u de bewijzen om uw letselschade (claim) te onderbouwen.

Letselschade claim afwikkelen

Samen met onze letselschadespecialist gaat u de dialoog aan met de tegenpartij om zo tot een akkoord te komen. Hierbij is de hoogte van de letselschade claim het grootste discussiepunt. De tegenpartij zal altijd proberen om de schadevergoeding zo laag mogelijk te houden. Dit, terwijl wij u altijd zullen adviseren vanuit uw belang. Wij zullen altijd proberen om het spreekwoordelijke ‘onderste uit de kan’ te halen. Tevens adviseren wij u bij de strategie die u kunt hanteren bij het indienen van een tegenvoorstel.

Letselschade claimen met de hulp van LetselPro

LetselPro kan u uitstekend bijstaan tijdens het claimen van uw letselschade. Het claimen van uw letselschade kan zoals gezegd veel tijd en moeite in beslag nemen. Bij LetselPro werken we met ervaren letselschadespecialisten met jarenlange expertise op het gebied van letselschade. Onze specialisten zijn uitsluitend geen advocaten, maar gespecialiseerde juristen. Onze specialiseerde juristen hebben vele malen meer ervaring dan een advocaat op het gebied van letselschade en kunnen u perfect bijstaan tijdens het afhandelen van de letselschadeclaim. Mocht er onverhoopt toch een advocaat nodig zijn om de zaak bij de rechter af te handelen, schromen wij niet om een advocaat in te schakelen.

Uw letselschade claim verhalen?

Uw letselschade claim verhalen met de hulp van een professioneel letselschadebureau? Schakel kosteloos onze hulp in! Dan bent u ervan verzekerd dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft. Leg vrijblijvend uw zaak aan ons voor door telefonisch contact met ons op te nemen via 085 – 025 00 60 of via het online contactformulier.

Doe de letselschadetest!

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letselschade ontstaat wanneer een persoon door toedoen van iemand anders lichamelijk of geestelijk letsel oploopt. Dergelijke letselschade kan ontstaan bij een bedrijfsongeval, na een medische fout of door een gebrekkig product.

Wanneer kan ik een letselschadevergoeding claimen?

Om in aanmerking te komen voor een letselschadevergoeding dient aan een tweetal punten te worden voldaan. Ten eerste moet de aansprakelijkheid worden vastgesteld. In veel gevallen is direct duidelijk wie er aansprakelijk is voor het ongeval. Echter kan het zijn dat de betrokken partijen het niet eens zijn over de schuldvraag. In het ergste geval dient een rechter te beslissen wie er schuldig is aan het veroorzaken van het ongeval.

Ten tweede dient het causale verband te worden aangetoond. Dit wil zeggen dat moet worden aangetoond dat de letselschade die het slachtoffer heeft opgelopen gevolg is van het ongeval. Het aantonen van het causale verband is in veel gevallen niet eenvoudig. Een letselschadespecialist van LetselPro helpt u bij het snel en correct afwikkelen van deze twee punten, waardoor het verkrijgen van een letselschadevergoeding geen langdurig traject wordt.

Wat is een voorschot letselschade?

De afwikkeling van een letselschade claim kan enige tijd in beslag nemen. In de regel dient het herstel van het letsel afgewacht te worden en dit kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van het type letsel dat is opgelopen. In de tussentijd maakt u de nodige (medische) kosten en wordt door u financiële schade geleden. Om u financieel te ondersteunen gedurende deze periode, keren verzekeraars een voorschot op de uiteindelijke vergoeding uit. Indien vaststaat dat u letselschade heeft geleden en dat u onkosten maakt, dient een voorschot letselschade te worden verstrekt. De specialisten van LetselPro houden voor u de voortgang in de gaten en zorgen ervoor dat zij tijdig een voorschot voor uw letselschade aanvragen.

Wat zijn de voordelen van juridische hulp door LetselPro bij letselschade?

 • Wij ontzorgen u zoveel mogelijk. Dit stelt u in staat zich te focussen op het herstel van uw letsel.
 • Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk voor uw letselschade en bewaken hierbij de verjaringstermijn.
 • Het in kaart brengen van alle schadeposten is zeer specialistisch werk. Tevens dienen alle schadeposten te worden onderbouwd en dient aangetoond te worden dat dit voortvloeit uit het ongeval. Dit stelt u in staat om de hoogst mogelijke schadevergoeding te claimen.
 • Zonder juridische hulp zal de verzekeraar u onder druk proberen te zetten om u akkoord te laten gaan met een veel te laag letselschadebedrag. Met professionele juridische hulp staat u sterk in uw schoenen en kan de verzekeraar u niet onder druk zetten.

085 - 025 00 60
gratis en vrijblijvend
juridisch advies en hulp

LEG uw zaak voor

Bas Aarts
- Letselschadejurist

De voordelen van LetselPro
 • Indien gewenst komen wij bij u langs
 • Uw claim wordt zo goed en snel mogelijk afgehandeld
 • Hoogste vergoeding voor uw letselschade
 • Persoonlijk betrokken bij uw zaak
 • Onze hulp is altijd gratis

Recente zaken omtrent het claimen van letselschade

LetselPro wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.7 uit 10 op basis van recensies.

“Blij dat ik mensen kan helpen om stappen te zetten in hun herstel” Bas Aarts - Letselschadejurist Neem vrijblijvend contact op
team-img
 • Wij geloven in een persoonlijke aanpak
 • Bevlogen team van ervaren specialisten
 • De beste hulp dankzij onze 20 jaar ervaring
 • 100% gratis juridische hulp bij letselschade
 • Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,5