Werkgeversaansprakelijkheid | LetselPro

Werkgeversaansprakelijkheid

Wanneer u als werknemer tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden een bedrijfsongeval overkomt en u daardoor gewond raakt, is er grote kans dat er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid

Wanneer u tijdens het verrichten van uw werkzaamheden bij uw werkgever een ongeval overkomt kunnen de gevolgen daarvan groot zijn. Mogelijk moet u als gevolg van het ongeval (medische) onkosten maken of is het letsel zo ernstig dat u (geheel) niet meer kunt werken.

De wetgever heeft de werkgeversaansprakelijkheid geregeld in het artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Zorgen voor een veilige werkomgeving, het verstrekken van speciale beschermingsmiddelen, maar ook het geven van instructies én toezien op de naleving daarvan. Dit zijn enkele voorbeelden van de verplichtingen voor werknemers om in het kader van de veiligheid van haar werknemers al het mogelijke te doen wat redelijkerwijze van hem verwacht kan worden.

De werkgever is niet aansprakelijk indien hij aantoonbaar aan alle wettelijke voorzorgsmaatregelen heeft voldaan. De bewijslast daarvan ligt echter bij de werkgever. In alle andere gevallen zal veelal sprake zijn van werkgeversaansprakelijkheid. Dit geldt in bepaalde gevallen ook ten aanzien van zzp-ers en vrijwilligers die voor een werkgever werkzaam zijn. Er dient dan in ieder geval sprake te zijn van ondergeschiktheid.

Vergoeding letselschade bij werkgeversaansprakelijkheid

Indien de werkgeversaansprakelijkheid vaststaat, is uw werkgever in principe verplicht om alle letselschade die u als gevolg van het bedrijfsongeval lijdt, aan u te vergoeden.

Vaak zal uw werkgever hiervoor een verzekering hebben afgesloten bij een verzekeraar. Deze aansprakelijkheidsverzekeraar van uw werkgever zal vervolgens de hoogte van de letselschade gaan vaststellen. In de praktijk leidt het vaak tot discussie met de verzekeraar bij het vaststellen van de omvang van uw letselschade.

LetselPro adviseert u daarom om u bij een bedrijfsongeval altijd juridisch bij te laten staan door een belangenbehartiger.

Verjaring bij werkgeversaansprakelijkheid

Formeel gezien bedraagt de verjaringstermijn, dat wil zeggen de termijn waarin u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen, vijf jaar nadat het bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. Het advies is echter om uw werkgever na een bedrijfsongeval zo snel mogelijk aansprakelijk te (doen) stellen, om achteraf onnodige discussie over de toedracht van het ongeval te voorkomen.

Onze letselschadespecialisten kunnen u bij werkgeversaansprakelijkheid adviseren en kosteloos bijstaan bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever, het onderhouden van de contacten met diens aansprakelijkheidsverzekeraar en de verdere juridische afhandeling van uw letselschade.

Onze hulp is voor u altijd gratis. Leg uw zaak vrijblijvend aan ons voor via het contactformulier of bel ons op het telefoonnummer 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest! Veelgestelde vragen

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Wanneer u tijdens het verrichten van uw werkzaamheden bij uw werkgever een ongeval overkomt, kunnen de gevolgen daarvan groot zijn. Mogelijk moet u als gevolg van het ongeval (medische) onkosten maken of is het letsel zo ernstig dat u (geheel) niet meer kunt werken.

De wetgever heeft de werkgeversaansprakelijkheid geregeld in het artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Zorgen voor een veilige werkomgeving, het verstrekken van speciale beschermingsmiddelen, maar ook het geven van instructies én toezien op de naleving daarvan. Dit zijn enkele voorbeelden van de verplichtingen voor werknemers om in het kader van de veiligheid van haar werknemers al het mogelijke te doen wat redelijkerwijze van hem verwacht kan worden.

De werkgever is niet aansprakelijk indien hij aantoonbaar aan alle wettelijke voorzorgsmaatregelen heeft voldaan. De bewijslast daarvan ligt echter bij de werkgever. In alle andere gevallen zal veelal sprake zijn van werkgeversaansprakelijkheid. Dit geldt in bepaalde gevallen ook ten aanzien van zzp-ers en vrijwilligers die voor een werkgever werkzaam zijn. Er dient dan in ieder geval sprake te zijn van ondergeschiktheid.

Kan ik mijn werkgever aanspreken voor een bedrijfsongeval?

De aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval ligt vaak bij de werkgever. Alleen wanneer de werkgever voor een volkomen veilige werkplek heeft gezorgd, is de werkgever namelijk niet aansprakelijk. In de praktijk kan de werkgever bijna altijd met succes aansprakelijk gesteld worden voor het bedrijfsongeval.

Het is niet fijn om uw huidige werkgever aansprakelijk te stellen, echter werkgevers zijn voor bedrijfsongevallen verzekerd en heeft het geen impact op het bedrijf. Wanneer u uw werkgever aansprakelijk stelt hoeft u zich dus niet schuldig te voelen, u bent immers slachtoffer en u heeft recht op een vergoeding voor de negatieve gevolgen die hieruit voortkomen.

Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Voor bijna elk bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk. Slechts in een enkel geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld. Zoals in de wet staat, dient de werkgever ervoor te zorgen dat de werkomgeving veilig is ingericht. Het komt erop neer dat iedere mogelijke veiligheidsmaatregel genomen moet worden. Hieronder wordt verstaan dat:

  • er een veilige werkplek gecreëerd is;
  • u afdoende veiligheidsinstructies heeft gehad én deze regelmatig worden herhaald en gecontroleerd;
  • uw werkgever er redelijkerwijs rekening mee moet houden dat de veiligheidsinstructies niet altijd worden nageleefd;
  • er voldoende middelen ter beschikking worden gesteld voor uw veiligheid (denk aan veiligheidshelm, -schoenen en beschermende kleding);
  • de werkgever dient er rekening mee te houden dat de werknemer fouten kan maken.

085 - 025 00 60
gratis en vrijblijvend
juridisch advies en hulp

LEG uw zaak voor

Bas Aarts
- Letselschadejurist

De voordelen van LetselPro
  • Indien gewenst komen wij bij u langs
  • Uw claim wordt zo goed en snel mogelijk afgehandeld
  • Hoogste vergoeding voor uw letselschade
  • Persoonlijk betrokken bij uw zaak
  • Onze hulp is altijd gratis
Recente zaken omtrent Werkgeversaansprakelijkheid

LetselPro wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.7 uit 10 op basis van 77 recensies.

“Het is fantastisch dat we mensen kosteloze hulp kunnen bieden en ervoor zorgen dat ze hun leven weer op kunnen pakken” Robert van Leeuwen - Rekenkundige Neem vrijblijvend contact op
team-img
Wij geloven in een persoonlijke aanpak
Bevlogen team van ervaren specialisten
De beste hulp dankzij onze 20 jaar ervaring
100% gratis juridische hulp bij letselschade
Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,5

GRATIS JURIDISCH ADVIES: 085 - 025 00 60

© Copyright 1998-2023 - LetselPro. Alle rechten voorbehouden.