Letselschade bedrijfsongeval | Ongeval op het werk

Letselschade bedrijfsongeval

Er is sprake van een bedrijfsongeval, ook wel een arbeidsongeval, wanneer een persoon tijdens het werk betrokken raakt bij een ongeval. De kans is aanwezig dat de betrokkene recht heeft op een Letselschadevergoeding als hij of zij hierbij letselschade heeft opgelopen. Het is dan wel van belang dat het duidelijk is wie er aansprakelijk is voor het ongeval.

In bijna alle gevallen is de werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval. Wanneer dit het geval is, zal u uw eigen werkgever aansprakelijk moeten stellen voor uw letselschade. Omgaan met de gevolgen van het bedrijfsongeval is vaak al moeilijk genoeg. Uw werkgever aansprakelijk stellen is in veel gevallen dan ook niet makkelijk. Onze letselschadespecialisten hebben veel ervaring op het gebied van bedrijfsongevallen en zo dus ook met het aansprakelijk stellen van werkgevers. Zij kunnen u perfect begeleiden om uw werkgever aansprakelijk te stellen, zonder dat de relatie hierbij onder druk komt te staan.

Letselschade bij een bedrijfsongeval

In de meeste gevallen is bij een bedrijfsongeval al direct duidelijk of daarbij letselschade is ontstaan. Wanneer het letsel ernstig is van aard, dient de Arbeidsinspectie te worden ingeschakeld om het bedrijfsongeval te onderzoeken en daarvan een rapport op te stellen. Uit dit rapport zal blijken wie er aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval.

De letselschade bij een bedrijfsongeval bestaat vaak uit de volgende schadeposten:

 • medische kosten;
 • verlies van inkomen;
 • immateriële schade (psychische schade, verminderde levensvreugde, etc.);
 • kosten van juridische hulp.

Werkgever bijna altijd aansprakelijk voor een bedrijfspngeval

De werkgever is in eerste instantie aansprakelijk voor de geleden letselschade, tenzij hij kan bewijzen dat er voldoende actie is ondernomen om een bedrijfsongeval te voorkomen. Onder voldoende actie wordt verstaan dat de werkgever aan diverse eisen heeft voldaan en zo een veilige werksituatie heeft gecreëerd voor de werknemer. Pas wanneer er aan alle voorwaarden is voldaan door de werkgever, is de werknemer zelf aansprakelijk voor het letsel dat is opgelopen bij het bedrijfsongeval.

De verantwoordelijkheden voor de werkgever bestaan uit de volgende veiligheidseisen:

 • het creëren van een veilige werkplek;
 • het verstrekken van voldoende veiligheidsmiddelen;
 • de veiligheidsinstructies moeten duidelijk zijn, tevens dient deze periodiek herhaalt te worden;
 • er dient rekening geworden te houden dat de werknemer zich niet altijd aan de veiligheidsinstructies houdt;
 • de werknemer dient te worden verzekerd tegen ongevallen, indien mogelijk.

Hulp bij letselschade na een bedrijfsongeval

Bij LetselPro werken we met ervaren letselschadespecialisten met jarenlange ervaring op het gebied van letselschade. Deze specialisten zijn uitsluitend juristen met veel expertise op het gebied van letselschadeclaims. Onze specialisten zijn uitsluitend geen advocaten. Onze specialiseerde juristen hebben vele malen meer ervaring dan een advocaat op het gebied van letselschade en kunnen u perfect bijstaan. Mocht er onverhoopt toch een advocaat nodig zijn om de zaak bij de rechter af te handelen, zullen wij niet schromen een advocaat in te schakelen.

Letselschadevergoeding bij een bedrijfsongeval

Bent u het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval en bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding? Doe dan nu onze korte Letselschade Test en kom direct te weten of u in aanmerking komt. Ook kunt u direct en vrijblijvend contact opnemen met onze letselschadespecialisten op voor gratis juridisch advies. De kosten voor onze hulp kunnen we bijna altijd verhalen op de aansprakelijke partij. Blijkt dit niet te lukken, dan zal LetselPro daarvoor de kosten zelf dragen. Voor u is onze hulp dus te allen tijde gratis.

Doe de letselschadetest! Veelgestelde vragen

Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Voor bijna elk bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk. Slechts in een enkel geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld. Zoals in de wet staat, dient de werkgever ervoor te zorgen dat de werkomgeving veilig is ingericht. Het komt erop neer dat iedere mogelijke veiligheidsmaatregel genomen moet worden. Hieronder wordt verstaan dat:

 • er een veilige werkplek gecreëerd is;
 • u afdoende veiligheidsinstructies heeft gehad én deze regelmatig worden herhaald en gecontroleerd;
 • uw werkgever er redelijkerwijs rekening mee moet houden dat de veiligheidsinstructies niet altijd worden nageleefd;
 • er voldoende middelen ter beschikking worden gesteld voor uw veiligheid (denk aan veiligheidshelm, -schoenen en beschermende kleding);
 • de werkgever dient er rekening mee te houden dat de werknemer fouten kan maken.

Kan ik mijn werkgever aanspreken voor een bedrijfsongeval?

De aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval ligt vaak bij de werkgever. Alleen wanneer de werkgever voor een volkomen veilige werkplek heeft gezorgd, is de werkgever namelijk niet aansprakelijk. In de praktijk kan de werkgever bijna altijd met succes aansprakelijk gesteld worden voor het bedrijfsongeval.

Het is niet fijn om uw huidige werkgever aansprakelijk te stellen, echter werkgevers zijn voor bedrijfsongevallen verzekerd en heeft het geen impact op het bedrijf. Wanneer u uw werkgever aansprakelijk stelt hoeft u zich dus niet schuldig te voelen, u bent immers slachtoffer en u heeft recht op een vergoeding voor de negatieve gevolgen die hieruit voortkomen.

Wat is het verschil tussen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit?

Nogal eens wordt invaliditeit verward met arbeidsongeschiktheid. Echter zijn de twee termen niet onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Met de term invaliditeit wordt namelijk bedoeld dat iemand een blijvende lichamelijke of geestelijke beperking heeft, terwijl met arbeidsongeschiktheid puur het verlies van vermogen om te werken wordt bedoeld.

De mate van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid is dan ook bij hetzelfde letsel per persoon verschillend. U kunt zich indenken dat een pianist een hoger verlies van arbeidsvermogen ondervindt bij het verlies van een vinger, dan een leerkracht. Voor ieder persoon wordt dan ook afzonderlijk bepaald wat de mate van arbeidsongeschiktheid is.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Wanneer u tijdens het verrichten van uw werkzaamheden bij uw werkgever een ongeval overkomt, kunnen de gevolgen daarvan groot zijn. Mogelijk moet u als gevolg van het ongeval (medische) onkosten maken of is het letsel zo ernstig dat u (geheel) niet meer kunt werken.

De wetgever heeft de werkgeversaansprakelijkheid geregeld in het artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Zorgen voor een veilige werkomgeving, het verstrekken van speciale beschermingsmiddelen, maar ook het geven van instructies én toezien op de naleving daarvan. Dit zijn enkele voorbeelden van de verplichtingen voor werknemers om in het kader van de veiligheid van haar werknemers al het mogelijke te doen wat redelijkerwijze van hem verwacht kan worden.

De werkgever is niet aansprakelijk indien hij aantoonbaar aan alle wettelijke voorzorgsmaatregelen heeft voldaan. De bewijslast daarvan ligt echter bij de werkgever. In alle andere gevallen zal veelal sprake zijn van werkgeversaansprakelijkheid. Dit geldt in bepaalde gevallen ook ten aanzien van zzp-ers en vrijwilligers die voor een werkgever werkzaam zijn. Er dient dan in ieder geval sprake te zijn van ondergeschiktheid.

Welke verjaringstermijn geldt er bij een bedrijfsongeval?

Wanneer men betrokken raakt bij een bedrijfsongeval, is doorgaans de werkgever aansprakelijk voor de opgelopen letselschade. De werkgever aansprakelijk stellen kan tot vijf jaar na het ongeval. Ook hier geldt dat de werkgever vóór de verjaringstermijn van vijf jaar schriftelijk aansprakelijk gesteld moet worden. Uiteraard kan bij gecompliceerde zaken de afhandeling langer duren dan vijf jaar. De verjaring dient dan tijdig schriftelijk gestuit te worden.

085 - 025 00 60
gratis en vrijblijvend
juridisch advies en hulp

LEG uw zaak voor
Daan-Aarts-letselschadejurist

Daan Aarts
Letselschadejurist

De voordelen van LetselPro
 • Indien gewenst komen wij bij u langs
 • Uw claim wordt zo goed en snel mogelijk afgehandeld
 • Hoogste vergoeding voor uw letselschade
 • Persoonlijk betrokken bij uw zaak
 • Onze hulp is altijd gratis
Recente zaken omtrent bedrijfsongevallen

LetselPro wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.7 uit 10 op basis van 78 recensies.

“Blij dat ik mensen kan helpen om stappen te zetten in hun herstel” Bas Aarts - Letselschadejurist Neem vrijblijvend contact op
team-img
Wij geloven in een persoonlijke aanpak
Bevlogen team van ervaren specialisten
De beste hulp dankzij onze 20 jaar ervaring
100% gratis juridische hulp bij letselschade
Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,5

GRATIS JURIDISCH ADVIES: 085 - 025 00 60

Whatsapp for Business

© Copyright 1998-2023 - LetselPro. Alle rechten voorbehouden.