Werkgever aansprakelijk stellen | LetselPro

Werkgever aansprakelijk stellen

Het oplopen van letselschade door een bedrijfsongeval is al vervelend genoeg. Uw werkgever aansprakelijk stellen is dan ook vaak geen eenvoudige stap. Zeker niet wanneer u uw huidige werkgever aansprakelijk moet stellen. Ons letselschadebureau kan u helpen bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever op een nette en correcte manier. Op deze manier komt de relatie tussen u en uw werkgever niet onnodig onder druk te staan. Neem hiervoor gratis en vrijblijvend contact met ons op via ons online contactformulier of via het telefoonnummer 085 – 025 00 60.

Wie is aansprakelijk voor mijn bedrijfsongeval?

Bij een bedrijfsongeval is de werkgever bijna altijd aansprakelijk voor de gevolgen ervan. Alleen als de werkgever op geen enkele manier het bedrijfsongeval had kunnen voorkomen en de schuld aantoonbaar bij de werknemer ligt, kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor uw letselschade.

Bijna elke organisatie in Nederland is verzekerd voor bedrijfsongevallen. Uw werkgever aansprakelijk stellen is daarom bijna altijd een zaak die met de verzekering van uw werkgever wordt geregeld. Verzekeringsmaatschappijen zullen er alles aan doen om zo min mogelijk geld uit te keren. Om deze reden is het dan ook zeer verstandig om u te laten bijstaan door een letselschadebureau. Wij berekenen uw exacte letselschade en zorgen ervoor dat er geen enkele schadepost wordt vergeten. Zo bent u verzekerd van de maximale schadevergoeding voor uw bedrijfsongeval.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk

Voor bijna elk bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk. Slechts in een enkel geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld. Zoals in de wet staat, dient de werkgever ervoor te zorgen dat de werkomgeving veilig is ingericht. Het komt erop neer dat iedere mogelijke veiligheidsmaatregel genomen moet worden. Hieronder wordt verstaan dat:

 • er een veilige werkplek gecreëerd is;
 • u afdoende veiligheidsinstructies heeft gehad én deze regelmatig worden herhaald en gecontroleerd;
 • uw werkgever er redelijkerwijs rekening mee moet houden dat de veiligheidsinstructies niet altijd worden nageleefd;
 • er voldoende middelen ter beschikking worden gesteld voor uw veiligheid (denk aan veiligheidshelm, -schoenen en beschermende kleding);
 • de werkgever dient er rekening mee te houden dat de werknemer fouten kan maken.

Schadevergoeding na bedrijfsongeval

Hoe hoog is de schadevergoeding die u kunt claimen? Er zijn talloze mogelijke schadeposten waar u een vergoeding voor kunt claimen. De doorgaans grootste schadeposten zijn:

 • inkomensschade: het verlies aan inkomen doordat u (deels) arbeidsongeschikt raakt;
 • smartengeld: de vergoeding die u ontvangt voor het leed dat u heeft (geleden);
 • medische kosten: alle kosten die u heeft gemaakt voor zorg na het ongeval.

Voor elk van deze én alle andere schadeposten is uw werkgever aansprakelijk. Deze kosten zullen dan ook door uw werkgever vergoed moeten worden. Bij deze kosten zitten ook de kosten voor onze juridische hulp inbegrepen. Wanneer u ons inschakelt, dient uw werkgever onze kosten te vergoeden. Mocht er onverhoopt toch geen schadevergoeding te claimen zijn, dragen wij zelf het risico. Kortom, voor u is onze hulp altijd gratis.

Kosteloos uw werkgever aansprakelijk stellen

Schakel LetselPro in voor kosteloze juridische hulp na uw bedrijfsongeval. Leg vrijblijvend uw zaak aan ons voor! Ook wanneer wij u niet kunnen helpen, zullen wij u altijd van een zo goed mogelijk advies voorzien. U kunt ons uw zaak voorleggen via het telefoonnummer 085 – 025 00 60 of via het online contactformulier.

Doe de letselschadetest! Veelgestelde vragen

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Wanneer u tijdens het verrichten van uw werkzaamheden bij uw werkgever een ongeval overkomt, kunnen de gevolgen daarvan groot zijn. Mogelijk moet u als gevolg van het ongeval (medische) onkosten maken of is het letsel zo ernstig dat u (geheel) niet meer kunt werken.

De wetgever heeft de werkgeversaansprakelijkheid geregeld in het artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Zorgen voor een veilige werkomgeving, het verstrekken van speciale beschermingsmiddelen, maar ook het geven van instructies én toezien op de naleving daarvan. Dit zijn enkele voorbeelden van de verplichtingen voor werknemers om in het kader van de veiligheid van haar werknemers al het mogelijke te doen wat redelijkerwijze van hem verwacht kan worden.

De werkgever is niet aansprakelijk indien hij aantoonbaar aan alle wettelijke voorzorgsmaatregelen heeft voldaan. De bewijslast daarvan ligt echter bij de werkgever. In alle andere gevallen zal veelal sprake zijn van werkgeversaansprakelijkheid. Dit geldt in bepaalde gevallen ook ten aanzien van zzp-ers en vrijwilligers die voor een werkgever werkzaam zijn. Er dient dan in ieder geval sprake te zijn van ondergeschiktheid.

Kan ik mijn werkgever aanspreken voor een bedrijfsongeval?

De aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval ligt vaak bij de werkgever. Alleen wanneer de werkgever voor een volkomen veilige werkplek heeft gezorgd, is de werkgever namelijk niet aansprakelijk. In de praktijk kan de werkgever bijna altijd met succes aansprakelijk gesteld worden voor het bedrijfsongeval.

Het is niet fijn om uw huidige werkgever aansprakelijk te stellen, echter werkgevers zijn voor bedrijfsongevallen verzekerd en heeft het geen impact op het bedrijf. Wanneer u uw werkgever aansprakelijk stelt hoeft u zich dus niet schuldig te voelen, u bent immers slachtoffer en u heeft recht op een vergoeding voor de negatieve gevolgen die hieruit voortkomen.

Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Voor bijna elk bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk. Slechts in een enkel geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld. Zoals in de wet staat, dient de werkgever ervoor te zorgen dat de werkomgeving veilig is ingericht. Het komt erop neer dat iedere mogelijke veiligheidsmaatregel genomen moet worden. Hieronder wordt verstaan dat:

 • er een veilige werkplek gecreëerd is;
 • u afdoende veiligheidsinstructies heeft gehad én deze regelmatig worden herhaald en gecontroleerd;
 • uw werkgever er redelijkerwijs rekening mee moet houden dat de veiligheidsinstructies niet altijd worden nageleefd;
 • er voldoende middelen ter beschikking worden gesteld voor uw veiligheid (denk aan veiligheidshelm, -schoenen en beschermende kleding);
 • de werkgever dient er rekening mee te houden dat de werknemer fouten kan maken.

Welke verjaringstermijn geldt er bij een bedrijfsongeval?

Wanneer men betrokken raakt bij een bedrijfsongeval, is doorgaans de werkgever aansprakelijk voor de opgelopen letselschade. De werkgever aansprakelijk stellen kan tot vijf jaar na het ongeval. Ook hier geldt dat de werkgever vóór de verjaringstermijn van vijf jaar schriftelijk aansprakelijk gesteld moet worden. Uiteraard kan bij gecompliceerde zaken de afhandeling langer duren dan vijf jaar. De verjaring dient dan tijdig schriftelijk gestuit te worden.

085 - 025 00 60
gratis en vrijblijvend
juridisch advies en hulp

LEG uw zaak voor
Robert van Leeuwen | Letselschadespecialist

Robert van Leeuwen
- Rekenkundige

De voordelen van LetselPro
 • Indien gewenst komen wij bij u langs
 • Uw claim wordt zo goed en snel mogelijk afgehandeld
 • Hoogste vergoeding voor uw letselschade
 • Persoonlijk betrokken bij uw zaak
 • Onze hulp is altijd gratis
Recente zaken omtrent Werkgever aansprakelijk stellen

LetselPro wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.7 uit 10 op basis van 77 recensies.

“Het is fantastisch dat we mensen kosteloze hulp kunnen bieden en ervoor zorgen dat ze hun leven weer op kunnen pakken” Robert van Leeuwen - Rekenkundige Neem vrijblijvend contact op
team-img
Wij geloven in een persoonlijke aanpak
Bevlogen team van ervaren specialisten
De beste hulp dankzij onze 20 jaar ervaring
100% gratis juridische hulp bij letselschade
Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,5

GRATIS JURIDISCH ADVIES: 085 - 025 00 60

© Copyright 1998-2023 - LetselPro. Alle rechten voorbehouden.