Letselschade Richtlijnen | LetselPro

Letselschade Richtlijnen

Het is enorm belangrijk dat alle regels worden nagelopen bij het claimen van letselschade, hiervoor zijn er letselschade richtlijnen. Het claimen van letselschade is een intensief en persoonlijk proces. Aan de hand van de toedracht van het (zware) ongeluk kan het ook nog eens erg emotioneel zijn. Iedereen heeft hierin zijn eigen benadering en gaat hier anders mee om, zowel verzekeraars als slachtoffers en hun belangenbehartiger. Om het proces te stroomlijnen en discussies te voorkomen zijn er ‘Letselschade Richtlijnen’ opgesteld.

Landelijke afspraken voor schadeposten

Vertegenwoordigers van verschillende partijen hebben voor alle schadeposten afspraken gemaakt voor de waardering hiervoor. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde Letselschade Richtlijnen.

Dergelijke Letselschade Richtlijnen zijn opgesteld ten behoeve van de vergoeding van huishoudelijke hulp, kilometervergoeding, ziekenhuis- en revalidatie daggeldvergoeding, zelfwerkzaamheid, licht letsel inclusief smartengeld en studievertraging. De hoogte van de vergoeding van deze posten die wordt toegekend, wordt geaccepteerd door zowel belangenbehartigers als verzekeraars. Door een beroep te doen op de betreffende richtlijn wordt de daarbij genoteerde vergoeding geaccepteerd.

Snellere afhandeling dankzij Letselschade Richtlijnen

De Letselschade Richtlijnen zorgen ervoor dat iedereen dezelfde vergoeding ontvangt voor bepaalde schadeposten en daarbij kan er veel sneller een letselschaderegeling komen. Uiteraard is het wel van belang dat er kan worden aangetoond dat de betreffende schadepost, aan de hand van de richtlijnen, in aanmerking komt ten gevolge van het ongeval.

De hoogte die wordt genoemd in de richtlijnen betreft een volledige toekenning. In geval van gedeeltelijke erkenning, of geen volledige toerekening, kan de in de Letselschade Richtlijnen genoteerde vergoeding voor een overeenkomstig percentage worden toegekend.

Indien een slachtoffer van mening is dat er in zijn situatie sprake is van een hogere schade dan genoemd in de Letselschade Richtlijnen, dan zullen hij en zijn belangenbehartiger dit dienen aan te tonen.

De Letselschade Richtlijnen worden tussentijds geëvalueerd en, waar nodig, wordt de hoogte van de vergoeding geactualiseerd. Dit voorkomt dat de richtlijnen na verloop van tijd niet meer in lijn zijn met de werkelijke schade die wordt geleden.

Juridische hulp bij het claimen van letselschade

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u daarvoor graag een vergoeding claimen? Onze specialisten behartigen graag uw belangen. Onze hulp is voor u volledig kosteloos en u loopt zelfs geen enkel financieel risico. Want, mocht u uiteindelijk toch geen recht hebben op een vergoeding, dan dragen wij zelf de kosten voor onze hulp.

Leg gratis en vrijblijvend uw zaak aan ons voor en wij zullen u altijd voorzien van een eerste advies. U kunt contact met ons opnemen via het online contactformulier of bel ons op het telefoonnummer 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest! Veelgestelde vragen

Waaruit bestaat een letselschadevergoeding?

Letselschade is op te delen in twee categorieën: materiële schade en immateriële schade. Immateriële schade houdt alle letselschade in die niet in geld valt uit te drukken. U kunt denken aan een vergoeding voor de pijn die u heeft geleden of het niet meer kunnen uitoefenen van uw hobby. De vergoeding hiervoor wordt ook wel smartengeld genoemd. Het overige deel van de letselschadevergoeding wordt gevormd door alle schadeposten die wel in geld zijn uit te drukken.

Wanneer kan ik een letselschadevergoeding claimen?

Om in aanmerking te komen voor een letselschadevergoeding dient aan een tweetal punten te worden voldaan. Ten eerste moet de aansprakelijkheid worden vastgesteld. In veel gevallen is direct duidelijk wie er aansprakelijk is voor het ongeval. Echter kan het zijn dat de betrokken partijen het niet eens zijn over de schuldvraag. In het ergste geval dient een rechter te beslissen wie er schuldig is aan het veroorzaken van het ongeval.

Ten tweede dient het causale verband te worden aangetoond. Dit wil zeggen dat moet worden aangetoond dat de letselschade die het slachtoffer heeft opgelopen gevolg is van het ongeval. Het aantonen van het causale verband is in veel gevallen niet eenvoudig. Een letselschadespecialist van LetselPro helpt u bij het snel en correct afwikkelen van deze twee punten, waardoor het verkrijgen van een letselschadevergoeding geen langdurig traject wordt.

Wat is letselschade?

Letselschade ontstaat wanneer een persoon door toedoen van iemand anders lichamelijk of geestelijk letsel oploopt. Dergelijke letselschade kan ontstaan bij een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, na een medische fout of door een gebrekkig product.

Wanneer is iemand aansprakelijk voor letselschade van een ander?

Indien de letselschade van het slachtoffer het gevolg is van het verkeerde en / of onrechtmatige handelen van de veroorzaker. Met andere woorden, er moet een oorzakelijk (causaal) verband bestaan tussen het gewraakte handelen van de aansprakelijke partij en de door het slachtoffer geleden letselschade.

Kan ik mijn letselschadezaak voorleggen aan LetselPro voor een second opinion?

In veel gevallen zijn slachtoffers van letselschade onzeker of het aangeboden bedrag reëel is als schadevergoeding voor het letsel dat zij hebben opgelopen. Dit is vaak zelfs zo wanneer zij al worden vertegenwoordigd door een letselschadespecialist of advocaat. Een oplossing is het aanvragen van second opinion om te toetsen of de geboden letselschadevergoeding overeenkomt met de werkelijk geleden schade.

Wilt u er dus zeker van zijn dat u niet wordt afgescheept met een te laag letselschadebedrag, dan kunt u bij ons terecht voor een second opinion van uw schadevergoeding. Wij zullen uw zaak grondig bekijken en u van advies voorzien met betrekking tot een realistische schadevergoeding.

085 - 025 00 60
gratis en vrijblijvend
juridisch advies en hulp

LEG uw zaak voor
Daan-Aarts-letselschadejurist

Daan Aarts
Letselschadejurist

De voordelen van LetselPro
  • Indien gewenst komen wij bij u langs
  • Uw claim wordt zo goed en snel mogelijk afgehandeld
  • Hoogste vergoeding voor uw letselschade
  • Persoonlijk betrokken bij uw zaak
  • Onze hulp is altijd gratis
Bekijk onze recente zaken

LetselPro wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.7 uit 10 op basis van 77 recensies.

“Blij dat ik mensen kan helpen om stappen te zetten in hun herstel” Bas Aarts - Letselschadejurist Neem vrijblijvend contact op
team-img
Wij geloven in een persoonlijke aanpak
Bevlogen team van ervaren specialisten
De beste hulp dankzij onze 20 jaar ervaring
100% gratis juridische hulp bij letselschade
Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,5

GRATIS JURIDISCH ADVIES: 085 - 025 00 60

© Copyright 1998-2023 - LetselPro. Alle rechten voorbehouden.