Ongeval op het werk | LetselPro

Ongeval op het werk

Er bestaat altijd de kans dat u als werknemer een ongeval op het werk overkomt en daarbij letsel oploopt. Dit kan gebeuren tijdens werktijd, bijvoorbeeld op uw vaste werkplek binnen het bedrijf of tijdens uw werkzaamheden op locatie. Maar ook voor een verkeersongeval terwijl u op weg bent naar de werklocatie is de werkgever aansprakelijk. Indien hiervan sprake is dan is uw werkgever meestal verplicht uw schade te vergoeden.

Hierbij maakt het niet uit of u een vast of tijdelijk contract heeft, dan wel via een uitzendbureau werkt. Indien u een ongeval op het werk overkomt, kunt u in al deze gevallen uw werkgever aansprakelijk stellen voor de schade die voortvloeit uit het bedrijfsongeval.

Oorzaken ongeval op het werk

Een ongeval op het werk kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het ongeval op het werk het gevolg zijn van gevaarlijke of slechte werkomstandigheden. De werkgever heeft bijvoorbeeld onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen en/of de werkgever heeft geen of onvoldoende instructies aan de werknemers gegeven om het gevaar op de werkvloer zo veel mogelijk in te perken. Verder kan het zo zijn dat de werkgever onvoldoende toezicht heeft gehouden op het naleven van de veiligheidsmaatregelen en -voorschriften. Indien er sprake is van een of meerdere van deze oorzaken, kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Uw werkgever aansprakelijk stellen

Om in aanmerking te komen voor een letselschadevergoeding ten gevolge van een ongeval op het werk moet u het volgende aantonen:

 • dat het ongeval tijdens werktijd heeft plaatsgevonden;
 • dat er een verband bestaat tussen uw letsel en het ongeval op het werk;
 • dat uw letselschade het gevolg is van het ongeval op het werk.

Hierbij spelen de omstandigheden van het ongeval op het werk een grote rol en zal dit in de praktijk leiden tot discussies met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever. Ook het aantonen van het letsel als gevolg van het ongeval op het werk is een lastige kwestie. Al met al komt u niet alleen tegenover een advocaat of letselschadebehandelaar van de aansprakelijkheidsverzekeraar van uw werkgever te staan, maar vaak ook tegenover een medisch adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar van uw werkgever.

Behoud van goede relatie met uw werkgever

Verder speelt het ook een rol dat uw relatie met uw werkgever goed blijft, nadat u een ongeval op het werk is overkomen, en dat u niet uw baan hierdoor verliest. Om deze reden is het van belang dat u zo spoedig mogelijk na een ongeval op het werk contact opneemt met een ervaren letselschadespecialist van LetselPro. Uw belangen zijn bij LetselPro in goede handen en LetselPro zal trachten een eerlijke schadevergoeding voor u te bewerkstelligen.

Letselschade claimen na ongeval op het werk

Indien u een ongeval op het werk is overkomen dan kunt u LetselPro altijd bellen voor een gratis advies op telefoonnummer 085 – 025 00 60. Of, wanneer u dat plezieriger vindt, kunt u uw vraag ook via het online contactformulier versturen aan LetselPro. Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden en LetselPro zal u een eerlijk antwoord geven wat uw mogelijkheden zijn om uw schade als gevolg van het uw overkomen ongeval op het werk te verhalen op uw werkgever. Bovendien zit u nergens aan vast, ons advies is altijd vrijblijvend!

Doe de letselschadetest! Veelgestelde vragen

Kan ik mijn werkgever aanspreken voor een bedrijfsongeval?

De aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval ligt vaak bij de werkgever. Alleen wanneer de werkgever voor een volkomen veilige werkplek heeft gezorgd, is de werkgever namelijk niet aansprakelijk. In de praktijk kan de werkgever bijna altijd met succes aansprakelijk gesteld worden voor het bedrijfsongeval.

Het is niet fijn om uw huidige werkgever aansprakelijk te stellen, echter werkgevers zijn voor bedrijfsongevallen verzekerd en heeft het geen impact op het bedrijf. Wanneer u uw werkgever aansprakelijk stelt hoeft u zich dus niet schuldig te voelen, u bent immers slachtoffer en u heeft recht op een vergoeding voor de negatieve gevolgen die hieruit voortkomen.

Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Voor bijna elk bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk. Slechts in een enkel geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld. Zoals in de wet staat, dient de werkgever ervoor te zorgen dat de werkomgeving veilig is ingericht. Het komt erop neer dat iedere mogelijke veiligheidsmaatregel genomen moet worden. Hieronder wordt verstaan dat:

 • er een veilige werkplek gecreëerd is;
 • u afdoende veiligheidsinstructies heeft gehad én deze regelmatig worden herhaald en gecontroleerd;
 • uw werkgever er redelijkerwijs rekening mee moet houden dat de veiligheidsinstructies niet altijd worden nageleefd;
 • er voldoende middelen ter beschikking worden gesteld voor uw veiligheid (denk aan veiligheidshelm, -schoenen en beschermende kleding);
 • de werkgever dient er rekening mee te houden dat de werknemer fouten kan maken.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Wanneer u tijdens het verrichten van uw werkzaamheden bij uw werkgever een ongeval overkomt, kunnen de gevolgen daarvan groot zijn. Mogelijk moet u als gevolg van het ongeval (medische) onkosten maken of is het letsel zo ernstig dat u (geheel) niet meer kunt werken.

De wetgever heeft de werkgeversaansprakelijkheid geregeld in het artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Zorgen voor een veilige werkomgeving, het verstrekken van speciale beschermingsmiddelen, maar ook het geven van instructies én toezien op de naleving daarvan. Dit zijn enkele voorbeelden van de verplichtingen voor werknemers om in het kader van de veiligheid van haar werknemers al het mogelijke te doen wat redelijkerwijze van hem verwacht kan worden.

De werkgever is niet aansprakelijk indien hij aantoonbaar aan alle wettelijke voorzorgsmaatregelen heeft voldaan. De bewijslast daarvan ligt echter bij de werkgever. In alle andere gevallen zal veelal sprake zijn van werkgeversaansprakelijkheid. Dit geldt in bepaalde gevallen ook ten aanzien van zzp-ers en vrijwilligers die voor een werkgever werkzaam zijn. Er dient dan in ieder geval sprake te zijn van ondergeschiktheid.

Welke verjaringstermijn geldt er bij een bedrijfsongeval?

Wanneer men betrokken raakt bij een bedrijfsongeval, is doorgaans de werkgever aansprakelijk voor de opgelopen letselschade. De werkgever aansprakelijk stellen kan tot vijf jaar na het ongeval. Ook hier geldt dat de werkgever vóór de verjaringstermijn van vijf jaar schriftelijk aansprakelijk gesteld moet worden. Uiteraard kan bij gecompliceerde zaken de afhandeling langer duren dan vijf jaar. De verjaring dient dan tijdig schriftelijk gestuit te worden.

085 - 025 00 60
gratis en vrijblijvend
juridisch advies en hulp

LEG uw zaak voor
Robert van Leeuwen | Letselschadespecialist

Robert van Leeuwen
- Rekenkundige

De voordelen van LetselPro
 • Indien gewenst komen wij bij u langs
 • Uw claim wordt zo goed en snel mogelijk afgehandeld
 • Hoogste vergoeding voor uw letselschade
 • Persoonlijk betrokken bij uw zaak
 • Onze hulp is altijd gratis
Recente zaken omtrent ongevallen op het werk

LetselPro wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.7 uit 10 op basis van 77 recensies.

“Het is fantastisch dat we mensen kosteloze hulp kunnen bieden en ervoor zorgen dat ze hun leven weer op kunnen pakken” Robert van Leeuwen - Rekenkundige Neem vrijblijvend contact op
team-img
Wij geloven in een persoonlijke aanpak
Bevlogen team van ervaren specialisten
De beste hulp dankzij onze 20 jaar ervaring
100% gratis juridische hulp bij letselschade
Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,5

GRATIS JURIDISCH ADVIES: 085 - 025 00 60

© Copyright 1998-2023 - LetselPro. Alle rechten voorbehouden.