Een 56-jarige vrouw is onwel geworden door het vrijkomen van schadelijke dampen op de werkvloer. Sinds het incident kampt ze met vermoeidheidsklachten in combinatie met concentratieverlies en hoofdpijnklachten. De klachten zijn ontstaan in aansluiting op een ongeval op het werk, waarbij ze damp (lood, waterstofsulfide (H25), natriumsilicaat (waterglas)) heeft ingeademd. De vrouw is na de blootstelling nog enige weken blijven werken, tot het echt niet meer ging.

Lekkende accu’s

Het slachtoffer werd door lekkende accu’s op haar werk blootgesteld aan accuzuur en kreeg binnen een half uur last van hoofdpijn. Ze is die dag ondanks de klachten wel blijven werken. In de loop van de avond werd de hoofdpijn steeds erger, het zicht werd wazig (ze kon niet meer focussen), er kwamen bloeduitstortinkjes op de huid en ze werd vergeetachtig. Ze is toen met haar partner naar de huisarts gegaan. Die kon niets voor haar doen, deelde mee dat het lichaam het zelf moest opruimen en gaf een wekadvies voor de nacht mee. De volgende dag is ze wel weer gaan werken, maar voelde zich erg naar. Even later heeft ze zich toch ziek moeten melden.

Ze is in de periode daarna diverse keren naar de huisarts geweest. Ze kreeg medicatie voorgeschreven. Vervolgens heeft ze zich gewend tot een fysiotherapeut, maar die kon niet veel voor haar doen. De spanning vanuit het hoofd (steeds maar focussen, proberen te concentreren, de hoofdpijn) veroorzaakte de klachten in de nek en dat is niet goed te behandelen. In de maanden na het voorval bleef betrokkene ondraaglijke hoofdpijn houden en werd steeds vermoeider. Ze heeft steeds geprobeerd uren te werken, maar hield dat niet vol. Ze is door een neuroloog onderzocht, maar ook die kon niets voor haar doen.

De werkgever deed in het begin helemaal niets voor haar en ze heeft in eerste instantie zelf allerlei dingen moeten uitzoeken. Uiteindelijk ging de werkgever toch belangstelling tonen en meedenken. Toen is door een therapeut, verbonden aan het bedrijf waar ze werkt, een zogenaamde bioresonantietest gedaan en daar kwam uit dat de balans in het lichaam en de hersenen verstoord was.

Gezondheid voor ongeval

De vrouw heeft nooit eerder dergelijke klachten gehad. Ze had incidenteel wel eens hoofdpijn, maar absoluut niets ernstigs. Ze stond niet onder behandeling van een arts.

Aansprakelijkheid

De vrouw schakelt LetselPro in om de werkgever aansprakelijk te stellen voor het arbeidsongeval en alle gevolgen daarvan. De verzekeraar van de werkgever doet onderzoek naar de toedracht en erkent de aansprakelijkheid.

Arbeidsongeschiktheid

Na het voorval is betrokkene een aantal weken volledig arbeidsongeschikt geweest. Daarna in overleg met de bedrijfsarts met een paar uur per dag gestart volgens een vast opbouwschema. Dat hield zij echter niet vol en viel na verloop van tijd weer volledig uit. Pas na geruime tijd is zij weer voorzichtig begonnen met werken. Uiteindelijk blijkt dat cliënte als gevolg van het bedrijfsongeval maximaal 30 uur per week kan werken. Voor het ongeval werkte mevrouw fulltime. Op basis hiervan is er sprake van verlies van arbeidsvermogen. Verder is het zo dat de vrouw beperkt is in haar huishoudelijke werkzaamheden door haar beperkingen en het feit dat zij geen energie meer heeft nadat zij 30 uur per week heeft gewerkt; het zogenaamde energielek. Zij heeft dan rust nodig, omdat zij anders zal uitvallen voor haar werk.

Schadevergoeding

Deze letselschadezaak werd recent afgewikkeld. De vrouw ontving een bedrag van € 77.100,- als vergoeding voor de schade.

Doe de letselschadetest!