Letselschadeprocedure | LetselPro

Letselschadeprocedure

Wanneer een slachtoffer van een verkeersongeval of bedrijfsongeval zijn letselschade met succes wil verhalen op de daarvoor aansprakelijke partij, doet hij of zij er goed aan om daarvoor een professionele belangenbehartiger als LetselPro in de arm te nemen. Bij een letselschadeprocedure zijn er namelijk behoorlijk wat beren op de weg naar een volledige vergoeding te verwachten.

Letselschadeprocedure stap 1: Haalbaarheid toetsen

Een goede belangenbehartiger begint met een uitvoerig intakegesprek met het slachtoffer. Dit is niet slechts om over en weer relevante informatie en gegevens uit te wisselen, maar ook om een deugdelijke inschatting te kunnen maken van de juridische mogelijkheden en de kans van slagen.

Letselschadeprocedure stap 2: Aansprakelijk stellen

Mocht dit nog niet gebeurd zijn, dan wordt zo spoedig mogelijk de aansprakelijke partij namens het slachtoffer aansprakelijk gesteld voor de geleden én nog te lijden letselschade. Hieronder vallen de kosten van (onze) juridische bijstand en de kosten van onze medisch adviseur. U loopt dus geen enkel financieel risico wanneer u zich laat bijstaan door LetselPro.

Letselschadeprocedure stap 3: Onderhandelen gaat van start

Zodra de aansprakelijke partij hierop reageert, beginnen de onderhandelingen tussen beide partijen. Vrijwel altijd wordt de aansprakelijke partij bijgestaan door een eigen professionele schaderegelaar (verzekeraar). Hierdoor is het van groot belang dat het slachtoffer eveneens professioneel wordt bijgestaan. Zo voorkomt u, als slachtoffer, dat de tegenpartij gebruikmaakt van uw onwetendheid.

Letselschadeprocedure stap 4: Bewijzen van aansprakelijkheid

In de regel ontstaan tijdens de onderhandelingen gaandeweg discussies tussen de beide partijen. Zo is er vaak al meteen verschil van mening over de aansprakelijkheid van het ongeval. In zo’n geval is het van het grootste belang dat zo snel mogelijk getuigen door de rechter worden gehoord. Dit kan in een zogenaamd voorlopig getuigenverhoor. Mocht het later nog tot een gerechtelijke schadevergoedingsprocedure komen, dan kunnen de tijdens het voorlopig getuigenverhoor door de getuigen afgelegde verklaringen in die procedure als bewijsmiddelen worden gebruikt. Hoe vroeger het getuigenverhoor plaatsvindt, des te beter, want met het verstrijken van de tijd neemt ook het geheugen van mensen af.

Letselschadeprocedure stap 5: Aantonen van oorzaak-gevolg

Ook kan er discussie ontstaan over de medische causaliteit. Beide partijen twisten dan over de vraag of en in hoeverre het letsel en de daaruit voortvloeiende klachten en beperkingen het gevolg zijn van het ongeval. In dat geval kan een onafhankelijk expert, zoals een arts of een arbeidsdeskundige, worden gevraagd om daarover een voor beide partijen bindend oordeel te vellen.

Als de aansprakelijke partij aan zo’n expertiseonderzoek niet wil meewerken kan dit ook bij de rechter worden aangevraagd. Ook in dat geval is de uitslag van het onderzoek in de vorm van een voorlopig deskundigenbericht in beginsel voor beide partijen bindend.

Letselschadeprocedure stap 6: Letselschade berekenen

Als eenmaal deze hobbels zijn geëffend, dan kan aansluitend de letselschade van het slachtoffer in kaart worden gebracht en exact worden berekend. Daarmee beginnen de onderhandelingen over de hoogte van de uiteindelijke letselschadevergoeding. Wanneer de partijen hier samen niet uitkomen, is het mogelijk dit via een gerechtelijke procedure te regelen. Echter komt dit in de praktijk niet vaak voor.

Letselschadeprocedure stap 7: Afwikkeling

Tussen beide partijen wordt er een zogenaamde vaststellingsovereenkomst gesloten waarin de gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Na het ondertekenen van deze overeenkomst wordt de letselschadevergoeding, onder aftrek van de reeds verstrekte voorschotten daarop, aan het slachtoffer uitbetaald.

Het slachtoffer kan daar later niet zomaar op terugkomen, ook niet als blijkt dat de geleden letselschade hoger is dan aanvankelijk werd verwacht. Het is dus voor het slachtoffer van groot belang om hierbij zeer zorgvuldig te werk te gaan en zich niet te laten verleiden door een op het oog hoge schadevergoeding die in werkelijkheid maar een gedeelte van de schade dekt.

Gratis hulp bij letselschade

Een deskundige en standvastige belangenbehartiger als LetselPro is voor een letselslachtoffer dus letterlijk van ‘levensbelang’, want de meeste slachtoffers moeten na het afwikkelen van hun letselschadeprocedure nog jaren vooruit kunnen met de ontvangen vergoeding om niet in onoverkomelijke financiële problemen te komen.

Neem vrijblijvend contact met ons op en leg uw zaak aan ons voor. Maak gebruik van ons online contactformulier of bel ons op het telefoonnummer 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!
085 - 025 00 60
gratis en vrijblijvend
juridisch advies en hulp

LEG uw zaak voor
Robert van Leeuwen | Letselschadespecialist

Robert van Leeuwen
- Rekenkundige

De voordelen van LetselPro
  • Indien gewenst komen wij bij u langs
  • Uw claim wordt zo goed en snel mogelijk afgehandeld
  • Hoogste vergoeding voor uw letselschade
  • Persoonlijk betrokken bij uw zaak
  • Onze hulp is altijd gratis
Recente zaken omtrent Letselschadeprocedure

LetselPro wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.7 uit 10 op basis van 78 recensies.

“Het is fantastisch dat we mensen kosteloze hulp kunnen bieden en ervoor zorgen dat ze hun leven weer op kunnen pakken” Robert van Leeuwen - Rekenkundige Neem vrijblijvend contact op
team-img
Wij geloven in een persoonlijke aanpak
Bevlogen team van ervaren specialisten
De beste hulp dankzij onze 20 jaar ervaring
100% gratis juridische hulp bij letselschade
Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,5

GRATIS JURIDISCH ADVIES: 085 - 025 00 60

Whatsapp for Business

© Copyright 1998-2023 - LetselPro. Alle rechten voorbehouden.