Productaansprakelijkheid bij gebrekkig product | LetselPro

Productaansprakelijkheid

Hoe zit het met de productaansprakelijkheid wanneer u schade oploopt door een gebrekkig product? Kunt u iemand aansprakelijk stellen wanneer een ondeugdelijk product u schade toebrengt? U moet er namelijk vanuit kunnen gaan dat het product dat u heeft gekocht veilig is om te gebruiken.

In beginsel kunt u een schadevergoeding claimen voor het letsel dat u oploopt door een gebrekkig product, maar alleen wanneer u het product op een normale manier gebruikt heeft. Enkele voorbeelden van gebrekkige producten die we in het verleden tegenkwamen zijn glassplinters in voeding, PIP-implantaten die lekten, zalm die giftige stoffen bleek te bevatten en apparaten die spontaan in brand vlogen. Eigenlijk zijn er talloze producten die onveilig zouden kunnen zijn. De gebrekkige producten kunnen een verscheidenheid aan letsel veroorzaken. In sommige gevallen zijn de gevolgen groot en wordt er veel letselschade opgelopen. Wanneer het product onveilig blijkt te zijn, kunt u hiervoor een letselschade claim indienen tegen de producent.

Producent aansprakelijk stellen voor ondeugdelijk, gebrekkig product

Er is sprake van een ondeugdelijk, gebrekkig product wanneer de veiligheid van het product afwijkt van wat u ervan mag verwachten. Het gevaar dat dit met zich meebrengt, had voorkomen moeten worden door de producent. De fabrikant, producent of leverancier kan dan ook aansprakelijk worden gesteld voor een product dat niet naar behoren werkt.

De fabrikant of producent aansprakelijk stellen is geen eenvoudig proces. Juridisch gezien is het ingewikkeld om aan te tonen dat een product onveilig/gebrekkig is (geweest). Bij productaansprakelijkheid wordt gekeken naar wat voor gebruik een producent had kunnen verwachten. Indien het product gebrekkig blijkt te zijn bij normaal gebruik, kan de producent, fabrikant of leverancier aansprakelijk worden gesteld.

U kunt geen letselschadevergoeding claimen wanneer u het product op een andere manier heeft gebruikt, dan dat bedoeld is. In dit geval is de producent niet aansprakelijk voor uw letsel.

Verhalen van schade op basis van productaansprakelijkheid

Er is wettelijk vastgelegd waar de productaansprakelijkheid ligt in het geval van een gebrekkig product. Volgens een Europese Richtlijn is voor de producent de productaansprakelijkheid te regelen bij een gebrekkig product. Hierbij is deze alleen aansprakelijk voor de schade die ontstaan is door het product, niet de schade aan het product zelf. Wat nog belangrijk is, is dat het voor het slachtoffer van het gebrekkige product niet uitmaakt of zij eigenaar/gebruiker is van het product of omstander was. Wanneer het gebrek aan het product kan worden aangetoond, is dit voldoende voor een letselschade claim.

Claim uw schadevergoeding bij een gebrekkig product

Heeft u letsel opgelopen door een gebrekkig product? Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding? Leg uw zaak dan vrijblijvend aan ons voor! Wij bekijken kosteloos uw zaak en geven u passend advies. Ook wanneer u voor ons kiest als belangenbehartiger, maakt u geen kosten. De kosten voor onze hulp worden namelijk verhaald op de aansprakelijke partij. Als dit niet lukt, dragen wij zelf de kosten voor onze hulp. Neem nu gratis en vrijblijvend contact op met een van onze letselschadespecialisten via het online contactformulier!

Doe de letselschadetest! Veelgestelde vragen

Wanneer is iemand aansprakelijk voor letselschade van een ander?

Indien de letselschade van het slachtoffer het gevolg is van het verkeerde en / of onrechtmatige handelen van de veroorzaker. Met andere woorden, er moet een oorzakelijk (causaal) verband bestaan tussen het gewraakte handelen van de aansprakelijke partij en de door het slachtoffer geleden letselschade.

Waaruit bestaat een letselschadevergoeding?

Letselschade is op te delen in twee categorieën: materiële schade en immateriële schade. Immateriële schade houdt alle letselschade in die niet in geld valt uit te drukken. U kunt denken aan een vergoeding voor de pijn die u heeft geleden of het niet meer kunnen uitoefenen van uw hobby. De vergoeding hiervoor wordt ook wel smartengeld genoemd. Het overige deel van de letselschadevergoeding wordt gevormd door alle schadeposten die wel in geld zijn uit te drukken.

Hoe hoog is mijn smartengeldvergoeding?

De berekening van de hoogte van smartengeld is een complexe zaak. Op hoeveel smartengeld u recht heeft hangt af van meerdere factoren. Denk hierbij aan zaken zoals de aard en ernst van uw letsel, de omvang en duur van uw leed, de duur en intensiteit van de noodzakelijke medische behandelingen en de mate waarin sprake is van gederfde levensvreugde. Een andere belangrijke factor is of er al dan niet sprake is van blijvend letsel.

Hoofdregel is dat de hoogte van het smartengeld toeneemt naarmate er sprake is van ernstiger letsel met zwaardere gevolgen voor u als slachtoffer. Bovendien spelen ook uw persoonlijke omstandigheden een rol bij de vraag op hoeveel smartengeld u recht heeft.

085 - 025 00 60
gratis en vrijblijvend
juridisch advies en hulp

LEG uw zaak voor
Robert van Leeuwen | Letselschadespecialist

Robert van Leeuwen
- Rekenkundige

De voordelen van LetselPro
  • Indien gewenst komen wij bij u langs
  • Uw claim wordt zo goed en snel mogelijk afgehandeld
  • Hoogste vergoeding voor uw letselschade
  • Persoonlijk betrokken bij uw zaak
  • Onze hulp is altijd gratis
Recente zaken omtrent Productaansprakelijkheid

LetselPro wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.7 uit 10 op basis van 77 recensies.

“Het is fantastisch dat we mensen kosteloze hulp kunnen bieden en ervoor zorgen dat ze hun leven weer op kunnen pakken” Robert van Leeuwen - Rekenkundige Neem vrijblijvend contact op
team-img
Wij geloven in een persoonlijke aanpak
Bevlogen team van ervaren specialisten
De beste hulp dankzij onze 20 jaar ervaring
100% gratis juridische hulp bij letselschade
Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,5

GRATIS JURIDISCH ADVIES: 085 - 025 00 60

© Copyright 1998-2023 - LetselPro. Alle rechten voorbehouden.