Overlijdensschade | Schadevergoeding overlijden

Overlijdensschade

In Nederland kunnen bepaalde nabestaanden hun overlijdensschade als gevolg van bijvoorbeeld een dodelijk verkeersongeval of bedrijfsongeval verhalen op degene die verantwoordelijk is voor het overlijden van de persoon (6:108 BW). De wetgever heeft in de wet een opsomming gegeven van de nabestaanden die recht hebben op een schadevergoeding bij overlijden. Dit is een limitatieve opsomming. Dat wil zeggen dat alleen deze nabestaanden recht op een vergoeding hebben.

Welke nabestaande hebben recht op een schadevergoeding?

 • echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, geregistreerde partners en kinderen (minderjarig) van de overleden persoon;
 • andere aanverwanten of bloedverwanten van de overleden persoon, welke ten tijde van het overlijden in hun levensonderhoud voorzag (geheel of ten dele) of hiertoe volgens een gerechtelijke uitspraak verplicht was;
 • personen die vóór het ongeval in gezinsverband met de overleden persoon samenwoonden, het aannemelijk is dat dit zonder het overlijden zou zijn voortgezet en wier levensonderhoud voor ten minste een groot deel werd voorzien door de overledene;
 • personen die in gezinsverband samenwoonden met de overleden persoon, waarbij de overleden persoon bijdroeg aan de gemeenschappelijke huishouding en de persoon hierbij schade lijdt.

Welke overlijdensschade wordt vergoed?

Welke schade kan nu geclaimd worden door de bovengenoemde nabestaanden? Ook hier heeft de wetgever een opsomming gegeven in artikel 6:108 BW:

 • Het derven van levensonderhoud;
 • Kosten van lijkbezorging;
 • Wettelijke rente;
 • Buitengerechtelijke kosten (dit betekent dat de aansprakelijke partij de (redelijke) kosten voor het inschakelen van een belangenbehartiger moet vergoeden).

Schadevergoeding overlijden berekenen

Hoe moet het derven van levensonderhoud nu berekend worden? Tot voor kort was dit altijd een lastige berekening en een berekening die moeilijk was uit te leggen aan de nabestaanden. In 2009 is er een denktank Overlijdensschade opgericht (hierin zaten vertegenwoordigers van verzekeraars maar ook advocaten en belangenbehartigers die voor slachtoffers optreden) en deze denktank is tot een nieuwe berekeningssystematiek gekomen.

Wat is nu het verschil tussen de beide berekeningswijzen?

Met de nieuwe berekeningssystematiek wordt het voorheen gehanteerde onderscheid tussen variabele en vaste lasten geheel losgelaten. Hierdoor speelt de onduidelijkheid wat nu als vaste last en wat als variabele last moest worden gezien niet meer. Een ander nadeel van de “oude” berekeningswijze is dat er een groot verschil in uitkomsten kon ontstaan. Er was dus geen sprake van een transparant systeem en derhalve zoals al aangegeven een moeilijk uit te leggen berekeningswijze.

Het uitgangspunt van de nieuwe berekeningssystematiek is dat bij de berekening van overlijdensschade uitgegaan wordt van een gezin als economische eenheid. Dat wil zeggen dat de nabestaanden na het ongeval hun levensstandaard van vóór het ongeval moeten kunnen voortzetten. Bij de nieuwe berekeningssystematiek is aansluiting gezocht bij tabellen en rekenmethodieken die het Nibud hanteert. Uiteindelijk is men tot de ‘De Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade’ gekomen (klik hier voor de richtlijn, de notitie en de stukken van het Nibud).

Of de nieuwe berekeningssystematiek beter zal werken dan de oude zal moeten blijken. Het een en ander neemt niet weg dat ook de berekening van overlijdensschade op basis van de nieuwe berekeningssystematiek niet eenvoudig is. Het is daarom aan te raden om u te laten bijstaan door een deskundige belangenbehartiger. LetselPro is zo’n deskundige belangenbehartiger!

Gratis deskundige hulp bij overlijdensschade

Indien u een nabestaande bent van een persoon die slachtoffer is geworden van een ongeval, dan kunt u LetselPro altijd bellen voor gratis advies op telefoonnummer 085 – 025 00 60. Of wanneer u dat plezieriger vindt kunt u uw vraag ook via het online contactformulier aan ons versturen. Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden en wij zullen u een eerlijk antwoord geven met betrekking tot de mogelijkheden. Het verplicht u uiteraard tot niets!

Doe de letselschadetest! Veelgestelde vragen

Wat doet LetselPro?

LetselPro is een modern en eigentijds letselschadebureau dat landelijk werkzaam is.

LetselPro werkt uitsluitend voor slachtoffers van bijvoorbeeld een bedrijfsongeval en dus niet voor verzekeraars. De juristen van LetselPro beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van letselschade. Zij zijn dus bij uitstek deskundig op dit gebied en hebben bovendien beschikking over een eigen team van medisch adviseurs.

Moet ik betalen voor juridische bijstand van LetselPro?

De redelijke kosten van juridische bijstand door LetselPro kunnen, op grond van de wet, volledig op de aansprakelijke partij worden verhaald. Dit, omdat deze kosten onderdeel uitmaken van de door u geleden letselschade. Deze kosten zullen dus volledig aan u moeten worden vergoed en zullen niet voor uw eigen rekening komen.

Wat zijn de voordelen van juridische hulp door LetselPro bij letselschade?

 • Wij ontzorgen u zoveel mogelijk. Dit stelt u in staat zich te focussen op het herstel van uw letsel.
 • Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk voor uw letselschade en bewaken hierbij de verjaringstermijn.
 • Het in kaart brengen van alle schadeposten is zeer specialistisch werk. Tevens dienen alle schadeposten te worden onderbouwd en dient aangetoond te worden dat dit voortvloeit uit het ongeval. Dit stelt u in staat om de hoogst mogelijke schadevergoeding te claimen.
 • Zonder juridische hulp zal de verzekeraar u onder druk proberen te zetten om u akkoord te laten gaan met een veel te laag letselschadebedrag. Met professionele juridische hulp staat u sterk in uw schoenen en kan de verzekeraar u niet onder druk zetten.

085 - 025 00 60
gratis en vrijblijvend
juridisch advies en hulp

LEG uw zaak voor

Bas Aarts
- Letselschadejurist

De voordelen van LetselPro
 • Indien gewenst komen wij bij u langs
 • Uw claim wordt zo goed en snel mogelijk afgehandeld
 • Hoogste vergoeding voor uw letselschade
 • Persoonlijk betrokken bij uw zaak
 • Onze hulp is altijd gratis
Recente zaken omtrent Overlijdensschade

LetselPro wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.7 uit 10 op basis van 77 recensies.

“Blij dat ik mensen kan helpen om stappen te zetten in hun herstel” Bas Aarts - Letselschadejurist Neem vrijblijvend contact op
team-img
Wij geloven in een persoonlijke aanpak
Bevlogen team van ervaren specialisten
De beste hulp dankzij onze 20 jaar ervaring
100% gratis juridische hulp bij letselschade
Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,5

GRATIS JURIDISCH ADVIES: 085 - 025 00 60

© Copyright 1998-2023 - LetselPro. Alle rechten voorbehouden.