Verjaring letselschade voorkomen | LetselPro

Verjaring letselschade

Voor het claimen van een schadevergoeding gelden bepaalde verjaringstermijnen. Een vordering tot vergoeding van letselschade verjaart na verloop van een aantal jaren. De verjaring van letselschade loopt door tot het moment dat het slachtoffer van het ongeval de procedure van het verhalen van zijn of haar opgelopen letselschade heeft gestart én er actief mee bezig blijft.

Opstarten van een letselschadeprocedure

Om te zorgen dat het recht om een schadevergoeding te claimen niet verjaart, dient de procedure zo snel mogelijk gestart te worden. Om het proces in gang te zetten moet het slachtoffer de persoon of organisatie schriftelijk aansprakelijk stellen. Hoeveel tijd er overheen gaat voordat de zaak verjaard is, hangt af van diverse factoren. Meestal geldt een termijn van drie of vijf jaar, maar in uitzonderingsgevallen een termijn van twintig of dertig jaar.

Verjaringstermijn bij verkeersongeval

Veruit de meeste letselschadegevallen zijn het gevolg van een verkeersongeval. Bij een verkeersongeval, waarbij een motorrijtuig zoals een auto, vrachtauto, scooter of bromfiets betrokken is, is in de regel de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) van toepassing. Op grond hiervan kan naast de bestuurder van het motorrijtuig ook de WAM-verzekeraar aansprakelijk worden gesteld. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van drie jaar en tegenover de aansprakelijke bestuurder geldt in die gevallen een termijn van vijf jaar.

Verjaring letselschade bij bedrijfsongeval

Wanneer men betrokken raakt bij een bedrijfsongeval, is doorgaans de werkgever aansprakelijk voor de opgelopen letselschade. De werkgever aansprakelijk stellen kan tot vijf jaar na het ongeval. Ook hier geldt dat de werkgever vóór de verjaringstermijn van vijf jaar schriftelijk aansprakelijk gesteld moet worden. Uiteraard kan bij gecompliceerde zaken de afhandeling langer duren dan vijf jaar.

Overige verjaringstermijnen

Voor overige veelvoorkomende gevallen van letselschade gelden de volgende verjaringstermijnen:

  • Letsel als gevolg van een gevaarlijk/defect product: drie jaar
  • Letsel als gevolg van een ongeval met trein, tram of bus: drie maanden
  • Voor overige letselschadegevallen geldt vrijwel altijd een verjaringstermijn van vijf jaar

Gratis hulp bij voorkomen van verjaring letselschade

Het is in alle gevallen belangrijk om de aansprakelijke partij na een ongeval zo snel mogelijk aansprakelijk te stellen om te voorkomen dat de vordering tot vergoeding van de letselschade verjaart. Bij verjaring van letselschade kan namelijk niet meer met succes een schadevergoeding worden gevorderd en blijft het slachtoffer met de schade zitten. Neem dus zo snel mogelijk na een ongeval contact op met één van de juristen van LetselPro. Onze hulp is gratis en vanzelfsprekend is een eerste advies altijd vrijblijvend. Leg dus gerust uw zaak aan ons voor, u zit nergens aan vast.

U kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer 085 – 025 00 60 of via ons online contactformulier.

Doe de letselschadetest! Veelgestelde vragen

Wat betekent verjaring?

De vordering in een letselschadezaak kan door het verstrijken van de tijd komen te vervallen. Is de vordering verjaard, dan kan de letselschade niet meer op de tegenpartij worden verhaald.

Welke verjaringstermijn geldt er bij een bedrijfsongeval?

Wanneer men betrokken raakt bij een bedrijfsongeval, is doorgaans de werkgever aansprakelijk voor de opgelopen letselschade. De werkgever aansprakelijk stellen kan tot vijf jaar na het ongeval. Ook hier geldt dat de werkgever vóór de verjaringstermijn van vijf jaar schriftelijk aansprakelijk gesteld moet worden. Uiteraard kan bij gecompliceerde zaken de afhandeling langer duren dan vijf jaar. De verjaring dient dan tijdig schriftelijk gestuit te worden.

Welke verjaringstermijn geldt er bij een verkeersongeval?

Veruit de meeste letselschadegevallen zijn het gevolg van een verkeersongeval. Bij een verkeersongeval, waarbij een motorrijtuig zoals een auto, vrachtauto, scooter of bromfiets betrokken is, is in de regel de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) van toepassing. Op grond hiervan kan naast de bestuurder van het motorrijtuig ook de WAM-verzekeraar aansprakelijk worden gesteld. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van drie jaar en tegenover de aansprakelijke bestuurder geldt in die gevallen een termijn van vijf jaar.

Zolang er met de verzekeraar wordt onderhandeld kan de zaak niet verjaren. Iedere onderhandeling stuit de verjaring.

Wanneer kan ik een letselschadevergoeding claimen?

Om in aanmerking te komen voor een letselschadevergoeding dient aan een tweetal punten te worden voldaan. Ten eerste moet de aansprakelijkheid worden vastgesteld. In veel gevallen is direct duidelijk wie er aansprakelijk is voor het ongeval. Echter kan het zijn dat de betrokken partijen het niet eens zijn over de schuldvraag. In het ergste geval dient een rechter te beslissen wie er schuldig is aan het veroorzaken van het ongeval.

Ten tweede dient het causale verband te worden aangetoond. Dit wil zeggen dat moet worden aangetoond dat de letselschade die het slachtoffer heeft opgelopen gevolg is van het ongeval. Het aantonen van het causale verband is in veel gevallen niet eenvoudig. Een letselschadespecialist van LetselPro helpt u bij het snel en correct afwikkelen van deze twee punten, waardoor het verkrijgen van een letselschadevergoeding geen langdurig traject wordt.

085 - 025 00 60
gratis en vrijblijvend
juridisch advies en hulp

LEG uw zaak voor

Bas Aarts
- Letselschadejurist

De voordelen van LetselPro
  • Indien gewenst komen wij bij u langs
  • Uw claim wordt zo goed en snel mogelijk afgehandeld
  • Hoogste vergoeding voor uw letselschade
  • Persoonlijk betrokken bij uw zaak
  • Onze hulp is altijd gratis
Recente zaken omtrent Verjaring letselschade

LetselPro wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.7 uit 10 op basis van 77 recensies.

“Het is fantastisch dat we mensen kosteloze hulp kunnen bieden en ervoor zorgen dat ze hun leven weer op kunnen pakken” Robert van Leeuwen - Rekenkundige Neem vrijblijvend contact op
team-img
Wij geloven in een persoonlijke aanpak
Bevlogen team van ervaren specialisten
De beste hulp dankzij onze 20 jaar ervaring
100% gratis juridische hulp bij letselschade
Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,5

GRATIS JURIDISCH ADVIES: 085 - 025 00 60

© Copyright 1998-2023 - LetselPro. Alle rechten voorbehouden.