Een 40-jarige man raakt in zijn functie als nachthoofd van een psychiatrische instelling betrokken bij een incident waarbij hij tijdens een worsteling met een patiënt met zijn linker schouder tegen een muur is geklapt. Daarbij heeft hij een letsel van zijn linker schouder opgelopen.

Letsel opgelopen op werk

Het incident gebeurde toen een al gesepareerde patiënt van de ene separeerkamer naar een separeerkamer op een andere afdeling gebracht moest worden. Hij deed dit samen met een collega. Terwijl hij met de patiënt in kwestie in gesprek was, raakte deze angstig en agressief en wilde hij weglopen. Het kwam vervolgens tot een worsteling, uiteraard ook in een poging om de patiënt te immobiliseren. Toen betrokkene de persoon in kwestie aan de armen vasthield, is hij tegen de muur gegooid. Hij voelde direct dat het met de schouder niet goed zat, maar de worsteling is nog ongeveer tien minuten doorgegaan voordat hij de patiënt op een separeermatras tot bedaren had kunnen brengen. Hij moest afgelost worden door hulp van buitenaf. Er waren nog wel andere collega’s aanwezig (het was noodzakelijk dat in dergelijke situaties tevens de hulp van nog vier andere medewerkers beschikbaar was), maar die hadden geen ervaring met agressieve patiënten en veel hebben betrokkene en zijn collega daar niet aan gehad.

Het opgelopen letsel

Na afloop had hij flink last van de linker schouder en arm en hij is nog diezelfde nacht naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn foto’s gemaakt waarop geen afwijkingen zijn gezien. Daarom werd gedacht dat er alleen maar sprake was van een kneuzing. Het beleid was dan ook om af te wachten hoe de situatie zich zou ontwikkelen. Achteraf denkt betrokkene dat hij met de achterzijde van zijn linker schouder en met het schouderblad tegen de muur is gekomen, waarna de schouder vervolgens weer naar voren is gekomen, temeer omdat tijdens de worsteling flink aan zijn arm is getrokken. Vermoed wordt dat de linker schouder kortdurend uit de kom is geweest. Bovendien heeft ook zijn linker elleboog een flinke klap gehad. Door de klachten die aanwezig zijn gebleven heeft hij niet meer kunnen re-integreren in zijn werkzaamheden. Betrokkene is linkshandig. Meerdere malen is arbeidsdeskundig onderzoek verricht, maar er kon geen passend werk worden gevonden. Uiteindelijk is hij door het UWV voor 100% arbeidsongeschikt verklaard.

Aansprakelijkheid

Aangezien de zorginstelling stelselmatig bleef weigeren de aansprakelijkheid te erkennen werd door LetselPro een deelgeschilprocedure gestart. De kantonrechter oordeelde dat de zorginstelling niet heeft aangetoond dat ze aan haar zorgplicht heeft voldaan en daarom aansprakelijk is voor de door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade. Onder andere het feit dat de camerabeelden die gemaakt zijn van het incident door de werkgever zijn gewist, er door de werkgever geen protocollen en/of werkinstructies in het geding zijn gebracht die gaan over hoe te handelen in probleemsituaties als hier aan de orde zijn geweest, er geen melding incident client heeft plaatsgevonden, er evenmin melding is gedaan van het incident bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, en bovendien vaststaat dat het alarm/noodsein dat betrokkenen bij zich droegen niet werkte op de betreffende afdeling hebben geleid tot dit oordeel.

Deze letselschadezaak werd door LetselPro geregeld met de aansprakelijke verzekeraar voor een bedrag van € 740.000,00.

Doe de letselschadetest!