Beroepsziekten vergoeding | Ziek door werk | LetselPro

Beroepsziekten vergoeding

Bent u door werkomstandigheden ziek geworden? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een beroepsziekten vergoeding. Lichamelijke en geestelijke klachten bij beroepsziekten kunnen een zware impact op uw leven hebben. Voor de (financiële) gevolgen kunt u een (letselschade)vergoeding eisen, wij helpen u daar kosteloos bij!

Verschillende redenen voor beroepsziekten vergoeding

Wanneer u ziek door werk bent geworden en daar nadelige gevolgen van ondervindt, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Alleen wanneer u door roekeloosheid er zelf voor heeft gezorgd dat u nu lichamelijke en/of geestelijke schade heeft, dan is het vanzelfsprekend niet mogelijk om deze schade te verhalen.

De lichamelijke en geestelijke klachten die kunnen ontstaan bij een beroepsziekte worden onder andere veroorzaakt door:

 • Lawaai op het werk, zonder de juiste gehoorbescherming
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • Langdurige blootstelling aan een te hoge werkdruk
 • Te zware/verkeerde belasting van het lichaam
 • Traumatische ervaring

PTSS als beroepsziekte

Laatstgenoemde oorzaak van een beroepsziekte (traumatische ervaring) kan ervoor zorgen dat het slachtoffer last krijgt van PTSS (posttraumatische stressstoornis). Militairen en hulpverleners (politie, ambulancemedewerkers, etc.) hebben een verhoogde kans om op het werk een traumatische ervaring mee te maken. PTSS komt bij deze beroepsgroepen dan ook vaak voor.

Bij PTSS kunnen zich onder andere de volgende klachten manifesteren: herbeleven van het trauma, angst- en woedeaanvallen, depressiviteit en nachtmerries. Het leven van slachtoffers van PTSS wordt hierdoor sterk beïnvloedt. Bij PTSS is het dan ook goed mogelijk om hier een schadevergoeding voor te claimen.

Werkgever aansprakelijk stellen van vergoeding voor oplopen beroepsziekte

Doorgaans is de werkgever aansprakelijk bij een beroepsziekte. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht ten opzichte van zijn of haar werknemers. De werkgever dient te zorgen voor een volledig veilige werkplek, in de ruimste zin van het woord.

Uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw beroepsziekte is iets waar wij u uitstekend bij kunnen begeleiden. Ook wanneer dit gevoelig ligt, omdat het uw huidige werkgever betreft.

Beroepsziekten vergoeding claimen bij letselschade

Het claimen van een vergoeding bij beroepsziekten kan een langdurig proces zijn. Maar door een letselschadebureau in te schakelen kunt u dit proces aanzienlijk verkorten en bent u ervan verzekerd dat u niet tekort wordt gedaan in de hoogte van de schadevergoeding. Onze ervaren juristen berekenen exact hoeveel schade u heeft geleden en zorgen ervoor dat u de maximale vergoeding ontvangt.

Een schadevergoeding is te claimen om verschillende redenen. Wanneer door het toedoen van een ander, of onveilige werkomstandigheden letsel is opgelopen is hier een schadevergoeding voor te claimen. Dit kan zowel fysieke als psychische klachten betreffen, waarbij de kostenposten enorm op kunnen lopen. Bij ernstig lichamelijke schade kan het bijvoorbeeld nodig zijn om een aangepaste werkplek te verkrijgen, waarbij het een aanpassing aan de thuiswoning waarschijnlijk ook nodig is. De werkgever draait hierbij op voor de kosten, wanneer dit letsel is opgelopen door het voor hun verrichte werk.

Gratis hulp bij het claimen van een beroepsziekten vergoeding

Onze juridische begeleiding bij het claimen van een beroepsziekte vergoeding is voor u altijd kosteloos. U loopt dus geen enkel financieel risico wanneer u zich door ons laat bijstaan! Leg uw zaak vrijblijvend aan ons voor via het telefoonnummer 085 – 025 00 60 of vul ons online contactformulier in!

Doe de letselschadetest! Veelgestelde vragen

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Wanneer u tijdens het verrichten van uw werkzaamheden bij uw werkgever een ongeval overkomt, kunnen de gevolgen daarvan groot zijn. Mogelijk moet u als gevolg van het ongeval (medische) onkosten maken of is het letsel zo ernstig dat u (geheel) niet meer kunt werken.

De wetgever heeft de werkgeversaansprakelijkheid geregeld in het artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Zorgen voor een veilige werkomgeving, het verstrekken van speciale beschermingsmiddelen, maar ook het geven van instructies én toezien op de naleving daarvan. Dit zijn enkele voorbeelden van de verplichtingen voor werknemers om in het kader van de veiligheid van haar werknemers al het mogelijke te doen wat redelijkerwijze van hem verwacht kan worden.

De werkgever is niet aansprakelijk indien hij aantoonbaar aan alle wettelijke voorzorgsmaatregelen heeft voldaan. De bewijslast daarvan ligt echter bij de werkgever. In alle andere gevallen zal veelal sprake zijn van werkgeversaansprakelijkheid. Dit geldt in bepaalde gevallen ook ten aanzien van zzp-ers en vrijwilligers die voor een werkgever werkzaam zijn. Er dient dan in ieder geval sprake te zijn van ondergeschiktheid.

Waaruit bestaat een letselschadevergoeding?

Letselschade is op te delen in twee categorieën: materiële schade en immateriële schade. Immateriële schade houdt alle letselschade in die niet in geld valt uit te drukken. U kunt denken aan een vergoeding voor de pijn die u heeft geleden of het niet meer kunnen uitoefenen van uw hobby. De vergoeding hiervoor wordt ook wel smartengeld genoemd. Het overige deel van de letselschadevergoeding wordt gevormd door alle schadeposten die wel in geld zijn uit te drukken.

Wanneer kan ik een letselschadevergoeding claimen?

Om in aanmerking te komen voor een letselschadevergoeding dient aan een tweetal punten te worden voldaan. Ten eerste moet de aansprakelijkheid worden vastgesteld. In veel gevallen is direct duidelijk wie er aansprakelijk is voor het ongeval. Echter kan het zijn dat de betrokken partijen het niet eens zijn over de schuldvraag. In het ergste geval dient een rechter te beslissen wie er schuldig is aan het veroorzaken van het ongeval.

Ten tweede dient het causale verband te worden aangetoond. Dit wil zeggen dat moet worden aangetoond dat de letselschade die het slachtoffer heeft opgelopen gevolg is van het ongeval. Het aantonen van het causale verband is in veel gevallen niet eenvoudig. Een letselschadespecialist van LetselPro helpt u bij het snel en correct afwikkelen van deze twee punten, waardoor het verkrijgen van een letselschadevergoeding geen langdurig traject wordt.

Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Voor bijna elk bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk. Slechts in een enkel geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld. Zoals in de wet staat, dient de werkgever ervoor te zorgen dat de werkomgeving veilig is ingericht. Het komt erop neer dat iedere mogelijke veiligheidsmaatregel genomen moet worden. Hieronder wordt verstaan dat:

 • er een veilige werkplek gecreëerd is;
 • u afdoende veiligheidsinstructies heeft gehad én deze regelmatig worden herhaald en gecontroleerd;
 • uw werkgever er redelijkerwijs rekening mee moet houden dat de veiligheidsinstructies niet altijd worden nageleefd;
 • er voldoende middelen ter beschikking worden gesteld voor uw veiligheid (denk aan veiligheidshelm, -schoenen en beschermende kleding);
 • de werkgever dient er rekening mee te houden dat de werknemer fouten kan maken.

085 - 025 00 60
gratis en vrijblijvend
juridisch advies en hulp

LEG uw zaak voor
Robert van Leeuwen | Letselschadespecialist

Robert van Leeuwen
- Rekenkundige

De voordelen van LetselPro
 • Indien gewenst komen wij bij u langs
 • Uw claim wordt zo goed en snel mogelijk afgehandeld
 • Hoogste vergoeding voor uw letselschade
 • Persoonlijk betrokken bij uw zaak
 • Onze hulp is altijd gratis
Recente zaken omtrent beroepsziekten

LetselPro wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.7 uit 10 op basis van 77 recensies.

“Het is fantastisch dat we mensen kosteloze hulp kunnen bieden en ervoor zorgen dat ze hun leven weer op kunnen pakken” Robert van Leeuwen - Rekenkundige Neem vrijblijvend contact op
team-img
Wij geloven in een persoonlijke aanpak
Bevlogen team van ervaren specialisten
De beste hulp dankzij onze 20 jaar ervaring
100% gratis juridische hulp bij letselschade
Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,5

GRATIS JURIDISCH ADVIES: 085 - 025 00 60

© Copyright 1998-2023 - LetselPro. Alle rechten voorbehouden.