Letselschade berekenen | Letselschadeberekening | LetselPro

Letselschade berekenen

Letselschade berekenen is voor veel mensen een hele opgave. Als letselschade slachtoffer wilt u uw schade vanzelfsprekend op de aansprakelijke partij verhalen. En u wilt uw letselschade natuurlijk voor de volle 100% vergoed krijgen. De hoogte van uw letselschade berekenen is een vak apart en daarvoor heeft u een letselschadespecialist nodig. U loopt anders het risico dat uw letselschadevergoeding veel te laag uitvalt. LetselPro heeft de expertise in huis om uw letselschade berekening correct te doen.

Schadeposten bij het berekenen van uw letselschade

Een letselschadevergoeding kan bestaan uit tal van verschillende schadeposten, die zo goed mogelijk in kaart moeten worden gebracht. Zo kunt u denken aan:

 • Ziektekosten, die niet worden vergoed door uw eigen ziektekostenverzekeraar
 • Reiskosten, bijvoorbeeld voor het bezoeken van arts, therapeut en ziekenhuis
 • Kosten van huishoudelijke hulp
 • Aanpassingen aan woning of vervoersmiddel
 • Kosten voor klusjes in en om het huis
 • Verlies van arbeidsvermogen (inkomstenderving)
 • Gemis van neveninkomsten
 • Gemis van ‘zwarte’ bijverdiensten
 • Pensioenschade (omdat uw inkomen daalt)
 • Smartengeld voor het leed, de pijn en het ongemak dat u is overkomen
 • etc.

Letselschade berekenen bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer u door het ongeval minder kunt werken, ander werk moet doen of zelfs helemaal niet meer kunt werken, zal uw grootste schadepost het verlies van arbeidsvermogen zijn. Om deze schadepost zo goed mogelijk te berekenen beschikt LetselPro over alle benodigde juridische en rekenkundige expertise en bovendien over de meest actuele versie van het rekenprogramma ‘A-letsel’ dat in Nederland de standaard is onder letselschadespecialisten en verzekeraars. Hiermee onderscheidt LetselPro zich van de meeste andere letselschadekantoren, die voor een letselschade berekening externe experts moeten inschakelen. LetselPro maakt deze complexe berekeningen zelf en dit scheelt u enorm veel tijd.

Het maken van een letselschadeberekening

Het opstellen van een letselschadeberekening is maatwerk dat voorbehouden is aan experts. Wilt u uw letselschade zo goed mogelijk laten berekenen door een letselschadespecialist? Neem dan zo snel mogelijk contact op met LetselPro voor een eerste gesprek. Dit gesprek kost u helemaal niets en is geheel vrijblijvend. En als u vervolgens LetselPro in wilt schakelen om uw letselschade claim voor u in behandeling te nemen, loopt u geen enkel financieel risico. LetselPro zal alle kosten voor u proberen te verhalen op de aansprakelijke partij en mocht dat onverhoopt niet (volledig) lukken, dan draagt LetselPro daarvoor het risico en niet u. In uw geval is onze hulp dus altijd kosteloos.

Doe de letselschadetest! Veelgestelde vragen

Hoe hoog is mijn schadevergoeding?

Waar veel slachtoffers direct benieuwd naar zijn, is de hoogte van de eventuele schadevergoeding. Dit is echter een vraagstuk waar niet direct een antwoord op te geven is. Exact de hoogte van de letselschade berekenen is namelijk een complexe taak die van veel variabelen afhankelijk is. Zo is de hoogte van het te claimen bedrag onder andere afhankelijk van de volgende schadeposten:

 • de mate waarin u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt;
 • het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby;
 • niet meer in staat zijn om het huishouden te doen;
 • opgelopen pensioenschade;
 • kosten voor medische hulp;
 • het leed dat u heeft ondergaan en/of nog steeds ondervind.

Er zijn echter nog vele andere schadeposten. Om een exacte berekening te kunnen maken, zullen onze specialisten samen met u een dossier opstellen. Want om het totale bedrag te kunnen claimen, dienen alle schadeposten onderbouwd te worden. Door onze expertise op het gebied van letselschade, zien wij geen schadeposten over het hoofd en kan het maximale bedrag worden geclaimd.

Hoe hoog is mijn smartengeldvergoeding?

De berekening van de hoogte van smartengeld is een complexe zaak. Op hoeveel smartengeld u recht heeft hangt af van meerdere factoren. Denk hierbij aan zaken zoals de aard en ernst van uw letsel, de omvang en duur van uw leed, de duur en intensiteit van de noodzakelijke medische behandelingen en de mate waarin sprake is van gederfde levensvreugde. Een andere belangrijke factor is of er al dan niet sprake is van blijvend letsel.

Hoofdregel is dat de hoogte van het smartengeld toeneemt naarmate er sprake is van ernstiger letsel met zwaardere gevolgen voor u als slachtoffer. Bovendien spelen ook uw persoonlijke omstandigheden een rol bij de vraag op hoeveel smartengeld u recht heeft.

Waaruit bestaat een letselschadevergoeding?

Letselschade is op te delen in twee categorieën: materiële schade en immateriële schade. Immateriële schade houdt alle letselschade in die niet in geld valt uit te drukken. U kunt denken aan een vergoeding voor de pijn die u heeft geleden of het niet meer kunnen uitoefenen van uw hobby. De vergoeding hiervoor wordt ook wel smartengeld genoemd. Het overige deel van de letselschadevergoeding wordt gevormd door alle schadeposten die wel in geld zijn uit te drukken.

Wanneer kan ik een letselschadevergoeding claimen?

Om in aanmerking te komen voor een letselschadevergoeding dient aan een tweetal punten te worden voldaan. Ten eerste moet de aansprakelijkheid worden vastgesteld. In veel gevallen is direct duidelijk wie er aansprakelijk is voor het ongeval. Echter kan het zijn dat de betrokken partijen het niet eens zijn over de schuldvraag. In het ergste geval dient een rechter te beslissen wie er schuldig is aan het veroorzaken van het ongeval.

Ten tweede dient het causale verband te worden aangetoond. Dit wil zeggen dat moet worden aangetoond dat de letselschade die het slachtoffer heeft opgelopen gevolg is van het ongeval. Het aantonen van het causale verband is in veel gevallen niet eenvoudig. Een letselschadespecialist van LetselPro helpt u bij het snel en correct afwikkelen van deze twee punten, waardoor het verkrijgen van een letselschadevergoeding geen langdurig traject wordt.

085 - 025 00 60
gratis en vrijblijvend
juridisch advies en hulp

LEG uw zaak voor

Bas Aarts
- Letselschadejurist

De voordelen van LetselPro
 • Indien gewenst komen wij bij u langs
 • Uw claim wordt zo goed en snel mogelijk afgehandeld
 • Hoogste vergoeding voor uw letselschade
 • Persoonlijk betrokken bij uw zaak
 • Onze hulp is altijd gratis
Recente zaken omtrent het berekenen van letselschade

LetselPro wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.7 uit 10 op basis van 77 recensies.

“Het is fantastisch dat we mensen kosteloze hulp kunnen bieden en ervoor zorgen dat ze hun leven weer op kunnen pakken” Robert van Leeuwen - Rekenkundige Neem vrijblijvend contact op
team-img
Wij geloven in een persoonlijke aanpak
Bevlogen team van ervaren specialisten
De beste hulp dankzij onze 20 jaar ervaring
100% gratis juridische hulp bij letselschade
Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,5

GRATIS JURIDISCH ADVIES: 085 - 025 00 60

© Copyright 1998-2023 - LetselPro. Alle rechten voorbehouden.