Een 54-jarige vrouw was tijdens haar werkzaamheden als operatieassistente een patiënt aan het overtillen toen de rolmat stagneerde en zij meteen een knapje in haar rechterpols voelde.

Haperende rolbordmat

Betrokkene was als operatieassistente werkzaam in de operatiekamer. In de operatiekamer werd een patiënt in een bed binnengereden. Deze patiënt moest vanuit het bed naar de operatietafel worden getild. Het betrof een wat oudere, zwaardere man die niet goed ter been was. Naast de vrouw en de patiënt waren twee van haar collega’s in de operatiekamer aanwezig. Met drieën zijn ze vervolgens de patiënt gaan proberen te verplaatsen vanuit het bed naar de operatietafel. Daarbij maakten zij gebruik van een zogenaamde rolbordmat. Tijdens het verplaatsen van de patiënt dat vanwege het zware gewicht moeizaam verliep, stokte de rolbordmat plotseling waardoor de patiënt plotseling door de operatieassistent moest worden opgetild. Daarbij kwam te veel gewicht op haar polsen terecht waardoor zij letsel opliep aan haar rechterpols.

Polsklachten

Betrokkene liep bij het arbeidsongeval letsel op aan haar pols rechts. Daags na het ongeval is ze vanwege aanhoudende pijnklachten door haar huisarts onderzocht, die haar heeft doorverwezen naar de afdeling Spoedeisende hulp van het ziekenhuis. De vrouw is vanwege het rechterpols letsel in totaal driemaal geopereerd. De medische behandelingen werden twee jaar na het ongeval afgerond en daarna was er sprake van een medische eindsituatie. De vrouw heeft niettemin nog steeds polsklachten, bestaande uit pijnklachten en minder kracht in de pols. Dit leidt tot beperkingen in het dagelijkse leven, zoals bij haar werkzaamheden in het ziekenhuis, bij huishoudelijke taken, maar ook kan zij niet meer tennissen en piano spelen.

Werkgeversaansprakelijkheid

LetselPro heeft het ziekenhuis namens het slachtoffer voor het hierboven beschreven arbeidsongeval en de gevolgen daarvan aansprakelijk gesteld. Het ziekenhuis heeft deze voor verdere behandeling doorgezonden naar haar aansprakelijkheidsverzekeraar, welke de aansprakelijkheid voortdurend blijft afwijzen. Het ziekenhuis blijft bij monde van haar aansprakelijkheidsverzekeraar stellen dat op het moment van het ongeval de operatieassistente tegen de instructies c.q. het protocol in met in totaal drie personen de patient is gaan verplaatsen.

Zorgplicht werkgever

LetselPro blijft erbij dat het ziekenhuis niet heeft voldaan aan de op haar als werkgever rustende zorgverplichting en dus aansprakelijk is voor het arbeidsongeval. Het haperen van de rolbordmat in kwestie is aan het ziekenhuis toe te rekenen en moet het gevolg zijn geweest van het feit dat er met onvoldoende personen werd geprobeerd om de patiënt te verplaatsen en/of onvoldoende adequate hulpmiddelen dan wel gebrek aan verstrekte instructies van de zijde van het ziekenhuis dan wel het gebrek aan toezicht op de naleving daarvan. Meteen bij het verplaatsen van de patiënt was er een knakje hoorbaar en voelbaar in de rechterpols van het slachtoffer en kreeg zij heftige pijnklachten in de rechterpols. Op basis hiervan blijft LetselPro van mening dat het ziekenhuis als werkgever aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 BW.

Verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor

De verzekeraar van het ziekenhuis blijft de aansprakelijkheid afwijzen en doet nog een verwoede poging om in deze kwestie zonder erkenning van aansprakelijkheid een (pragmatische) regeling op basis van tijdelijke klachten te treffen, maar daar gaat betrokkene niet op in aangezien het zich laat aanzien dat haar klachten naar alle waarschijnlijkheid blijvend van aard zijn. LetselPro kondigt aan dat het een verzoekschrift tot het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor gaat indienen bij de rechter om daarmee alle betrokkenen aan een gerechtelijk verhoor te onderwerpen en daarmee aan te kunnen tonen dat het ziekenhuis op meerdere onderdelen is tekortgeschoten in de op haar als werkgever rustende (wettelijke) zorgplicht en dat zij uit dien hoofde aansprakelijk is voor het zich voltrekken van het arbeidsongeval en de gevolgen daarvan. Uiteindelijk komt het niet zover. De aansprakelijke verzekeraar van het ziekenhuis kiest eieren voor haar geld en erkent de aansprakelijkheid.

Expertise

Er volgt vervolgens in opdracht van beide partijen een medisch onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk plastisch chirurg, om inzicht te krijgen in het opgelopen letsel, het genezingsproces en de eventueel blijvende gevolgen.

Afwikkeling

LetselPro brengt de schade in kaart en onderhandelt met de verzekeraar over de uit te betalen schadevergoeding. Kortgeleden werd deze letselschadezaak afgewikkeld voor een bedrag van € 80.000,00.

Doe de letselschadetest!