Een bedrijfsleider van een horecazaak wordt op zijn fiets aangereden en raakt daardoor enkele maanden arbeidsongeschikt.

Letselschade

De man wordt aangereden door een optrekkende personenauto, die per ongeluk door gas te geven ook nog eens een tweede keer tegen de fietser aanrijdt. Bij het ongeluk komt hij hard in aanraking met de grond en weet op eigen kracht nog naar de zijkant van de weg te kruipen. Met forse pijnklachten in beide armen is hij met enige spoed door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Na onderzoek blijken er diverse fracturen aanwezig te in zijn armen, handen en vingers.

Loonschade

Door het ongeval valt de man enkele maanden uit voor zijn werk als bedrijfsleider van een café, terwijl zijn werkgever zijn salaris gewoon moet doorbetalen en dus loonschade lijdt. Loonschade, waaronder ook eventuele re-integratiekosten en arbokosten vallen, is verhaalbaar op de partij die aansprakelijk is voor de arbeidsuitval van de werknemer.

Vergoeding van de loonschade

In dit geval bestaat de loonschade van de werkgever alleen uit enkele maanden door te betalen nettoloon van de werknemer. LetselPro heeft deze schade ter hoogte van een bedrag van circa €8.500,00 recentelijk met succes verhaald op de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij.

Contact

Heeft u ook een werknemer, die arbeidsongeschikt is geraakt als gevolg van een ongeval veroorzaakt door een derde en lijdt u daardoor loonschade? Neem dan contact op met de juristen van LetselPro om deze schade voor u te verhalen. Eventuele tijdrovende discussies over aansprakelijkheid, hoogte van de schade of op medisch gebied worden u uit handen genomen door onze juristen en medisch adviseurs. Zo kunt u met een gerust hart uw kostbare tijd aan uw eigen onderneming besteden. Bovendien is de hulp van LetselPro in bijna alle gevallen gratis!

Doe de letselschadetest!