Een medewerkster van een transportbedrijf valt tijdens voorbereidende werkzaamheden voor schilderwerkzaamheden van een keukentrap, doordat deze trap het plots begaf. Het slachtoffer brak haar elleboog en moest worden geopereerd.

Toedracht van het bedrijfsongeval

Het slachtoffer was, in opdracht van haar werkgever, bezig met het afplakken van wanden. Dit was geen vast onderdeel van haar werkzaamheden. De schilderwerkzaamheden moesten worden verricht, omdat er op dat moment geen ander werk voorhanden was. Betrokkene moest tot een hoogte van ongeveer drie meter afplakband aanbrengen. Er werd een huishoudtrap, een wat grotere dan normaal bij thuisgebruik, voor haar klaargezet door een collega. Op het moment dat de vrouw bovenaan de trap stond, schoot deze uit elkaar en viel de vrouw samen met de trap naar beneden. Ze kwam heel ongelukkig bovenop de trap terecht en brak haar elleboog. Na de val kwam de directeur van het bedrijf aanstormen en die zei meteen dat de trap niet gebruikt had mogen worden, omdat hij wist dat er een defect aan zat.

Letsel als gevolg van het ongeluk

Na het ongeval mocht de vrouw in eerste instantie van de bedrijfsleiding niet naar de huisarts voor onderzoek. Er werd haar verteld dat ze nog wel andere werkzaamheden kon verrichten en ze hadden het er zelfs over dat er door haar de dag erna lichtere werkzaamheden konden worden verricht. Uiteindelijk is de vrouw een dag later via de huisarts naar het ziekenhuis gegaan en bleek ze een breuk te hebben in haar linkerelleboog. Ze werd een dag opgenomen en geopereerd.

Aansprakelijkheid werkgever

Vervolgens heeft ze haar werkgever telefonisch op de hoogte gebracht van het feit dat ze een dag in het ziekenhuis heeft gelegen. De werkgever heeft dit ongeval niet direct gemeld bij de Inspectie SZW. Dit gebeurt pas vier weken later, terwijl wanneer een werknemer een arbeidsongeval is overkomen met als gevolg letsel dat geleid heeft tot ziekenhuisopname, de werkgever dit onverwijld/direct moet mededelen aan een daartoe aangewezen toezichthouder als bedoeld in artikel 24 van de Arbeidsomstandighedenwet. De werkgever is in overtreding en krijgt een boete opgelegd.

LetselPro regelt de zaak

LetselPro stelt het bedrijf aansprakelijk voor de opgelopen letselschade van de vrouw als gevolg van het aan haar beschikbaar stellen van een ondeugdelijke trap. De aansprakelijkheid voor het ongeval wordt erkend door de aansprakelijkheidsverzekeraar van het bedrijf. Aangezien het slachtoffer door het letsel als gevolg van het bedrijfsongeval blijvend beperkt is in het huishouden, keert de aansprakelijke verzekeraar een bedrag aan de vrouw uit voor (toekomstige) huishoudelijke hulp. Daarnaast ontvangt de vrouw een schadevergoeding voor onvergoede medische kosten, smartengeld en verhoogde economische kwetsbaarheid. In totaal ontvangt betrokkene een bedrag van € 41.000,00.

Doe de letselschadetest!