Een 38-jarige man is als passagier betrokken bij een ongeval. De auto waarin de man zit verleent geen voorrang, wordt aangereden door een andere auto en komt tot stilstand tegen een boom. Het slachtoffer heeft door het ongeval ernstig letsel aan zijn hoofd opgelopen, namelijk letsel aan de voorzijde van de schedel, de rechteroogkas en de voorhoofdsholte.

De aard van het letsel

Betrokkene heeft veel last van hoofdpijn, slecht slapen en nachtmerries. Daarnaast is zijn eetlust verminderd en ervaart hij angstklachten als hij bij iemand in de auto zit. Zelf heeft betrokkene geen rijbewijs.

Voor het ongeval speelde betrokkene voetbal en basketbal, dit kan hij sinds het ongeval niet meer wegens de hoofdpijnklachten. Voor het ongeval was betrokkene oproepkracht bij een uitzendbureau. Na het ongeval heeft hij niet meer kunnen werken wegens de hoofdpijnklachten. Reintegratie in het arbeidsproces lukt niet en uiteindelijk belandt hij in de WIA.

LetselPro doet namens het slachtoffer een beroep op de schadeverzekering inzittende (SVI), die was afgesloten op het voertuig.

Enkele schadeposten

Gedurende de behandeling van de letselschadezaak blijken er meerdere medische expertises nodig om de klachten en beperkingen en daarmee de schade vast te kunnen stellen.

Er heeft een neurologische expertise plaatsgevonden waarin onder andere is vastgesteld dat de klachten nog niet bestonden voor het ongeval en dat het niet aannemelijk is dat de klachten zonder ongeval ontstaan zouden zijn.

Vervolgens heeft er een psychiatrische expertise plaatsgevonden. De psychiater concludeert dat er restklachten zijn als gevolg van het ernstige trauma met persisterende hoofdpijn en dat betrokkene als gevolg van het ongeval duidelijk een aanpassingsstoornis heeft ontwikkeld met depressieve en angstige stemming, waarvoor de man met betrekking tot de angstsymptomen met enig resultaat middels EMDR is behandeld.

De letselschadevergoeding

Er volgt een verzekeringsgeneeskundig onderzoek, waarbij door een onafhankelijke verzekeringsarts een functionele mogelijkhedenlijst wordt opgesteld. Vervolgens wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld om meer zicht te krijgen in de (on)mogelijkheden op het gebied van werk en inkomen.

LetselPro brengt alle schadeposten in kaart en regelt de schade van het slachtoffer met de verzekeraar voor een bedrag van € 236.500,00.

Doe de letselschadetest!