Een productiemedewerkster van een snoepfabriek gleed uit over één van de gladde treden van de gepolijste marmeren trap tussen de productieafdeling en de kantine. Zij viel daarbij op het lager gelegen trapbordes en werd met letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Nadat de productiemedewerkster haar werkgever aansprakelijk had gesteld voor het ongeval, bleef deze aanvankelijk maandenlang halsstarrig ontkennen dat het ongeval überhaupt was voorgevallen.

Ook was het ongeval door de werkgever niet bij de Arbeidsinspectie gemeld, waardoor er door de Arbeidsinspectie geen onderzoek naar het bedrijfsongeval kon worden ingesteld. Maar omdat er in dit geval een ziekenhuisopname had plaatsgevonden was de werkgever wel degelijk verplicht geweest het ongeval bij de Arbeidsinspectie te melden. Daarom kon het ongeval door de productiemedewerkster later alsnog zelf bij de Arbeidsinspectie worden gemeld.

Uit het vervolgens door de Arbeidsinspectie ingestelde onderzoek bleek dat de werkgever verwijtbaar had gehandeld. De Arbeidsinspectie legde de werkgever hierom een boete op voor de onveilige werkplek en het niet aanmelden van het bedrijfsongeval. Mede op basis van het Ongevallenboeterapport van de Arbeidsinspectie heeft LetselPro het voor elkaar gekregen dat de werkgever onlangs alsnog de aansprakelijkheid voor het ongeval heeft moeten erkennen.

Doe de letselschadetest!