12 februari 2015

Eerder schreven wij al over de maatregelen die kunnen worden getroffen om het aantal verkeersongevallen met letselschade en dodelijke slachtoffers te verminderen. In aanvulling hierop zetten wij de door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) voorgedragen ideeën voor u nog eens op een rij. Deze ideeën zouden moeten bijdragen aan het verminderen van het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop van 570 slachtoffers in 2013 naar minder dan 500 slachtoffers in 2020.

Behalen van de doelstelling

Het behalen van de doelstelling omtrent het verminderen van het aantal verkeersdoden lijkt op het eerste gezicht haalbaar. In 6 jaar tijd dient het aantal slachtoffers dan af te nemen van 570 in het jaar 2013 naar 500 personen in 2020. Dit komt neer op een daling van 1,9% per jaar. Om de doelstelling te behalen en het aantal gewonden te laten afnemen tot minder dan 10.700, zijn er meer drastische maatregelen nodig. Het aantal gewonden door verkeersongevallen lag in 2013 namelijk nog op 18.800 gewonden. Het behalen van de doelstelling zou betekenen dat er gemiddeld over 7 jaar een daling van 7,9% gerealiseerd dient te worden.

Het kabinet ziet in dat er in dit stadium adequaat gehandeld moet worden om de doelstelling nog te kunnen behalen. Daarom werd SWOV gevraagd om met voorstellen te komen die het aantal verkeersongevallen verlagen of de gevolgen ervan minder ernstig maken. Hier een aantal van de voorstellen:

 • minimaal 30% nieuw verkochte motoren met ABS in 2020;
 • voertuigen met een autonoom stopsysteem (AEB) uitrusten dat automatisch fietsers en voetgangers detecteert;
 • burgers stimuleren andere (veiligere) vervoerskeuzes te maken;
 • verbeteren van de veiligheid op 30-, 50-, 60-, en 80-km wegen;
 • verbeteren van de fietsinfrastructuur;
 • het promoten van het gebruik van een fietshelm en dit verplicht stellen voor kinderen en ouderen;
 • hanteren van dynamische (geloofwaardige) snelheidslimieten;
 • invoeren van een verplicht alcoholslot voor bijzondere groepen verkeersdeelnemers (denk aan leaserijders, beroepschauffeurs, verslaafden en beginnende bestuurders);
 • invoeren van Informerende SnelheidsAssistent (ISA);
 • verdubbelen van de controles op het gebruik van alcohol in het verkeer;
 • verdubbelen van de snelheidshandhaving op punten waar dit de veiligheid vergroot;
 • verplichten van een helm voor snorfietsers;
 • verlichting van de openbare wegen verbeteren;
 • verbeteren van de zichtbaarheid van fietsers;
 • hanteren van een progressief boetesysteem.

Wij hopen dat het kabinet serieus werk maakt van het behalen van de doelstellingen. Dit voorkomt veel leed bij de slachtoffers van verkeersongevallen en hun families (nabestaanden). Mocht u betrokken zijn geraakt bij een verkeersongeval, dan kunt u bij ons volledig gratis terecht voor hulp bij het claimen van uw letselschade. In een eerste telefonisch contact bespreken we uw zaak en geven wij u uitgebreid advies. Vervolgens komen wij, indien gewenst, bij u thuis op bezoek om uw zaak uitvoerig met u te bespreken. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via ons online contactformulier of via het telefoonnummer 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!