6 februari 2015

Op verzoek van het kabinet is er door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een onderzoek verricht naar mogelijkheden om het aantal dodelijke verkeersongevallen te doen afnemen. Reden hiertoe, is het gestelde doel om het aantal verkeersdoden in 2020 onder de 500 personen te krijgen en het aantal zwaargewonden onder de 10.600. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu reageerde al kort op een aantal aangedragen ideeën uit het onderzoek.

Helmplicht

In de zoektocht naar mogelijkheden om het verkeer veiliger te maken en verkeersongevallen met ernstige letselschade of zelfs dodelijke afloop te voorkomen, werd door SWOV de mogelijkheid voorgedragen om het het dragen van een helm voor (snor)fietsers te verplichten. Schultz reageerde vandaag (vrijdag 6 februari) direct dat ze niets zag in het verplichten tot het dragen van een helm. Wel ziet ze het belang van het promoten van het gebruik van een helm. Dit, terwijl het dragen van een helm naar een schatting van SWOV vijf verkeersdoden per jaar voorkomt.

Voorkomen van (ernstige) verkeersongevallen

In het complete rapport van SWOV zijn achttien verbetervoorstellen opgenomen, die moeten leiden tot het verminderen van verkeersongevallen waarbij doden vallen of ernstig letsel wordt opgelopen. Minister Schultz vindt dat er een aantal verstandige maatregelen moeten worden geselecteerd. Hierbij wordt vooral gekeken naar maatregelen die effect hebben op het verbeteren van de veiligheid op gemeentelijke en provinciale wegen.

Fietsers het meest kwetsbaar

Om de gestelde doelstelling in 2020 te behalen dient er vooral te worden gekeken naar het vergroten van de fietsveiligheid. Vooral eenzijdige of fiets-fiets ongevallen blijken ten grondslag te liggen aan het hoge aantal verkeersongevallen met letsel. Dit lijkt te komen door het groeiende aantal ouderen dat gebruik is gaan maken van de fiets. 45% van alle verkeersdoden is 60 jaar of ouder, voor het aantal ernstig gewonden is dit 36%. De maatregelen zullen zich dan ook vooral gaan richten op deze kwetsbare fietsende verkeersdeelnemers.

Schadevergoeding bij een verkeersongeval

Bent u onverhoopt betrokken geraakt bij een verkeersongeval? Wanneer dit buiten uw schuld om is gebeurd, heeft u zeer waarschijnlijk recht op een letselschadevergoeding. Onze specialisten helpen u kosteloos al uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij. U kunt vrijblijvend contact opnemen via het telefoonnummer (0143)-225060 of via ons online contactformulier.

Doe de letselschadetest!