16 april 2014

Steeds vaker dienen patiënten een letselschade claim in tegen het ziekenhuis vanwege een medische fout uit het verleden. In vergelijking met 2007 steeg het aantal claims met 15%. Het uitgekeerde bedrag steeg gemiddeld zelfs met 50% tot €50.000,-. De helft van alle letselschade claims wordt veroorzaakt door medische fouten die zijn gemaakt in de operatiekamer en op de spoedeisende hulp. MediRisk, de verzekeraar waarbij 70% van de algemene ziekenhuizen is verzekerd, moest vorig jaar 17,6 miljoen euro aan schadeclaims uitbetalen.

Medische fouten

Opvallend is dat de groei van het aantal claims wordt veroorzaakt door medische fouten die drie jaar of langer geleden hebben plaatsgevonden. Volgens MediRisk ligt de oorzaak in het feit dat de aandacht voor medisch falen vanuit de media sterk is toegenomen. Als tweede oorzaak stipt MediRisk de versobering van het sociale stelsel aan. Deze twee oorzaken leiden ertoe dat het ziekenhuis steeds vaker aansprakelijk wordt gesteld voor medische fouten die jaren geleden zijn gemaakt.

Premie ziekenhuisverzekeringen omhoog

De toename van het aantal claims leidt tot forse premiestijgingen voor de bij MediRisk aangesloten ziekenhuizen. Elk van de 61 ziekenhuizen die bij MediRisk zijn verzekerd krijgt met schadeclaims te maken. Dit verklaart de forse toename van de premie van 19% in 2013. Een voorbeeld van een forse schadeclaim was die van een letselschadevergoeding van 1,3 miljoen voor een bevalling waarbij het pasgeboren kind zuurstofgebrek opliep.

Verantwoordelijkheid medische fout

De verantwoordelijkheid voor het letsel in ziekenhuizen ligt niet alleen bij de doktoren, ook verplegend en technisch personeel veroorzaken letsel. MediRisk is een programma gestart dat het aantal medische fouten in het ziekenhuis sterk moet verminderen. Het aantal fouten in operatiekamers is hierdoor met een kwart teruggedrongen, op de spoedeisende hulp met bijna de helft.

Doe de letselschadetest!