26 april 2022

Ondanks de corona-maatregelen afgelopen jaar, waarin verzocht werd zo veel als mogelijk thuis te blijven, zijn het aantal ‘meer ernstige’ verkeersongevallen toch gestegen. Zo stegen het aantal ongelukken met minimaal één gewonde met bijna 8%. Dit is een forse stijging, waardoor de kans dat u betrokken raakt bij een verkeersongeluk met letselschade ook groter wordt. Om de juiste juridische hulp te krijgen, heeft LetselPro een stappenplan opgesteld die u kunt volgen nadat u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval en letselschade heeft opgelopen.

Te volgen stappenplan na een verkeersongeval

Het is na een verkeersongeval essentieel om zo veel als mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen, zodat u uw onschuld en/of de schuld van een ander kunt aantonen. Voor het vergaren van bewijsmateriaal hebben wij een stappenplan opgesteld:

1. Zorg ervoor dat u altijd een schadeformulier in de auto heeft liggen.

2. Vul na een verkeersongeval het schadeformulier in met de tegenpartij of noteer zijn/haar contactgegevens zodat u op een later moment het gezamenlijk kunt afhandelen. Sommige verzekeraars werken inmiddels ook met een schade-app zodat u meteen online de schade kunt invoeren.

3. Noteer de contactgegevens van eventuele getuigen die het verkeersongeval hebben zien gebeuren.

4. Maak foto’s van de verkeerssituatie waarin het verkeersongeval gebeurd is, maak foto’s van de schade aan uw auto en van eventuele verwondingen die u opgelopen heeft.

5. Bij lichte twijfel wat betreft het hebben van een letsel: laat u altijd behandelen in een ziekenhuis of bij de huisarts. Zij kunnen zwart-op-wit noteren dat het letsel een gevolg is geweest van het verkeersongeval.

6. Schakel na het verzamelen van bovenstaande bewijsstukken altijd juridische hulp in. Is de tegenpartij de schuldige van het ongeluk? Dan kunt u kosteloze juridische hulp krijgen.

Naast het bovenstaande stappenplan is het ten alle tijden belangrijk dat u niet onverzekerd de weg op gaat. Door onverzekerd een ongeluk te veroorzaken of in een ongeluk betrokken te raken bent u financieel niet verzekerd, met alle financiële gevolgen van dien. Daarnaast heeft u geen recht op bepaalde vergoedingen of kosteloze juridische hulp.

Juridische hulp van LetselPro na verkeersongeval met letsel als gevolg

Met de juridische hulp van LetselPro kunt u na een verkeersongeval passende hulp krijgen om een eventuele letselschadevergoeding te kunnen verkrijgen. Deze hulp is volledig kosteloos, omdat het al vervelend genoeg is dat u letsel en eventueel andere schade opgelopen heeft. Zo kunt u zich volledig focussen op uw herstel. Neem contact met ons op of doe onze letselschadetest voor een inschatting van de letselschade.

Doe de letselschadetest!