22 februari 2024

Donderdag 22 februari staat in het teken van het slachtoffer. Op deze dag staan we stil bij de slachtoffers wie letselschade hebben opgelopen bij een ongeluk. Zo is het enorm belangrijk dat personen welke de dupe zijn geworden van letselschade op de juiste manier te woord worden gestaan en gepaste ondersteuning ontvangen.

Iedereen heeft rechten

Een slachtoffer van letselschade heeft uiteraard verschillende rechten. Deze rechten zijn in 2017 vastgezet in de Nederlandse wetgeving. Het gaat hierbij onder andere om het recht van vergoeding van de opgelopen schade, bescherming, inzichtelijk maken van de volledige informatie omtrent het ongeval en het opstarten van een strafproces. Voor alle slachtoffers binnen de Europese Unie gelden hierbij dezelfde minimumrechten.

Oplopen van verschillende soorten letselschade

Het gebeurt dus nog erg vaak dat er iemand letselschade oploopt, buiten eigen schuld om. Zo hebben er in het afgelopen jaar ongeveer 70.000 verkeersongevallen, meer dan 2.000 bedrijfsongevallen en 30.000 vermijdbare medische fouten plaatsgevonden. Bij de ongevallen die buiten de schuld van het slachtoffer om hebben plaatsgevonden, zijn vrijwel altijd letselschadevergoedingen te claimen.

Hulp bij letselschade na ongeval

Na het oplopen van (letsel)schade is het ten strengste aan te raden om een letselschadespecialist in de vorm van een jurist of advocaat in te schakelen. Er komt bij een letselschadezaak namelijk meer kijken dan mensen vaak denken. Met de juiste hulp voorkomt u als slachtoffer bijvoorbeeld dat er schadeposten over het hoofd worden gezien. Daarnaast is het beter om als slachtoffer te focussen op herstel. Wanneer u een letselschadespecialist inschakelt wordt u tijdens het gehele letselschadetraject bijgestaan en worden alle taken uit handen genomen. Tot slot worden alle kosten in rekening gebracht bij de veroorzaker van het ongeluk, waardoor u als slachtoffer geen enkel financieel risico neemt.

Zo ook bij LetselPro. Onze letselschadespecialisten voorzien u eerst van een vrijblijvend advies, waarna de hoogte van de letselschadevergoeding wordt geschat. Onze hulp is geheel kosteloos, ook wanneer blijkt dat u toch geen zaak heeft.

Doe de letselschadetest!