12 januari 2015

Nadat eerder bekend werd dat er bij Defensie werd gewerkt met camouflageverf waarin de kankerverwekkende stof chroom-6 zat, is defensiepersoneel nu waarschijnlijk blootgesteld aan het kankerverwekkende asbest. Ditmaal zou het gaan om de bemanning van onderzeeër Hr.Ms. Zeeleeuw van de Koninklijke Marine. Dit wordt gesteld door het KRO Brandpunt programma ‘Reporter’ na een eigen onderzoek. Defensie ontkent echter tegen Reporter dat personeel is blootgesteld aan asbestvezels.

Defensie in ontkenning

In gesprek met Reporter stelt de directeur Materiële Instandhouding van de Koninklijke Marine dat de bemanning van de onderzeeër niet is blootgesteld aan asbestvezels. Dit, omdat de besmetting pas tot stand kwam na het groot onderhoud en er vervolgens nog geen enkel uur is gevaren. Voor de besmetting zat het asbest in een afgesloten ruimte die pas is opengegaan bij het groot onderhoud. Van eerdere besmetting zou daarom geen sprake zijn.

Een professioneel asbestverwijderingsbedrijf stelde echter een rapport op waaruit blijkt dat er al veel eerder asbestdeeltjes in het luchtbehandelingssysteem terecht zijn gekomen. Het asbest zou zijn vrijgekomen nadat iemand een verwarmingselement op een ondeskundige manier had verwijderd.

Historische besmetting

Uit de interne stukken van Defensie zou tevens blijken dat de besmetting al bij de bouw van het schip, zo’n 25 jaar geleden, plaatsvond. Hierdoor zitten de dodelijke asbestvezels tussen de kabels met bedrading van het schip. Als oplossing hiervoor maakte Defensie gebruik van een speciale hars om de vezels vast te plakken. Zo hoefde het geen langdurige herstelwerkzaamheden uit te voeren om alle deeltjes tussen de kabels te verwijderen.

Letselschadevergoeding bij asbest

Wanneer blijkt dat de bemanningsleden inderdaad zijn blootgesteld aan asbestdeeltjes, dan hebben zij recht op een vergoeding van het eventuele letsel dat zij daardoor hebben opgelopen. Dit geldt ook bij andere beroepsgroepen. Bent u bij uw werkzaamheden in aanraking gekomen met asbestdeeltjes en heeft u hierdoor letsel opgelopen? Uw werkgever is dan aansprakelijk voor de door u geleden letselschade. Voor meer informatie over het verkrijgen van een letselschadevergoeding kunt u geheel gratis en vrijblijvend contact opnemen met ons via het online contactformulier.

Doe de letselschadetest!