16 mei 2023

Het is algemeen bekend dat mensen die werken, gezonder zijn dan mensen die niet werken. Dit zorgt namelijk voor ritme en structuur in het leven, geeft mensen zelfvertrouwen en de mogelijkheid om sociale contacten op te bouwen. Echter is niet ieder soort werk even gezond en speelt de intensiteit van het werk een grote rol bij de gezondheid. Een beroepsziekte hoeft overigens ook helemaal niet fysiek te zijn. De meest gemelde beroepsziekten waren in 2022 namelijk psychische aandoeningen.

Soorten psychische aandoeningen

In totaal zijn er vorig jaar per 100.000 werknemers 2.971 meldingen van beroepsziekten geregistreerd door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, waarvan vervolgens 48% hiervan psychische klachten waren. Van al deze meldingen is 87% tijdelijk en 6,4% blijvend arbeidsongeschikt geraakt. Het gaat hierbij om de volgende klachten:

Overspanning

Het grootste gedeelte van de mensen raakt overspannen door de hoeveelheid stress die zij ervaren door hun werkzaamheden. Deze klachten variëren tussen moeheid, onrust, prikkelbaarheid, slaapproblemen en hartkloppingen. Door rust te nemen kunnen deze klachten weer verdwijnen. Wanneer de klachten juist aanhouden wordt er gesproken van een burn-out. Hierbij treedt er vermoeidheid, uitputting en een ontregeling van emotionele en cognitieve processen op. Deze ontregeling kan zorgen voor bijvoorbeeld woedeaanvallen of het verlies van concentratie.

PTSS

Hierop volgend is het aantal meldingen van PTSS, oftewel een posttraumatische stressstoornis. In 2022 zijn hier 167 meldingen van binnengekomen. PTSS is afkomstig van een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen die levensbedreigend of zelfs catastrofaal van aard zijn. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld een ernstig ongeval of zelfs dodelijk incident. Dit brengt regelmatig ernstige emoties naar boven, het trauma wordt herleefd en er kunnen angst en woedeaanvallen ontstaan. PTSS komt het vaakst voor bij medewerkers van ‘overheid en openbaar bestuur’ en ‘gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening’. Hierbij is te denken aan medewerkers van de politie en instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten. Iemand kan door PTSS vervolgens ook depressief raken.

Depressie

De klachten van een depressie kunnen oplopen van rusteloosheid tot machteloosheid. Een depressie door werk wordt vaak gevormd door rolonduidelijkheid, ongeschiktheid en gebrek aan sociale ondersteuning (bijvoorbeeld pesten). Het kan tussen de 1 tot 5 jaar duren voordat deze depressie naar boven komt. In totaal zijn er afgelopen jaar 47 meldingen van depressie door werk binnengekomen.

Letselschadevergoeding met de hulp van LetselPro

Wanneer we de cijfers met het jaar ervoor vergelijken is te constateren dat de meldingen gelukkig teruglopen. Dit is goed, ervan uitgaande dat er dus ook minder beroepsziekten op het gebied van psychische aandoeningen hebben plaatsgevonden.

Heeft u wel te kampen met een psychisch probleem door werk? Voor het oplopen van een beroepsziekte kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. Samen met onze kosteloze hulp kunt u zo een letselschadevergoeding voor uw beroepsziekte verhalen. Neem contact op met een van onze juristen voor een vrijblijvend advies.

Doe de letselschadetest!