28 juli 2015

Nadat wij eerder schreven over de rechtszaak tegen het Duitse bedrijf TÜV Rheinland, dat de PIP-implantaten goedkeurde voor de Europese markt, worden nu een viertal ziekenhuizen in Nederland aansprakelijk gesteld. Dit, omdat in de rechtszaak tegen het Duitse bedrijf nog steeds geen uitspraak is gedaan. De vrouwen die letselschade opliepen dankzij PIP-implantaten stellen nu vier Nederlandse ziekenhuizen aansprakelijk, vanwege het feit dat zij deze borstprotheses hebben gebruikt.

Letselschade claim tegen ziekenhuizen

De ziekenhuizen kunnen aansprakelijk worden gesteld, omdat de arts gebruik maakt van een medisch hulpmiddel dat niet geschikt blijkt te zijn en de patiënt hierdoor letselschade lijdt. Echter, ontkennen de ziekenhuizen dat zij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van de PIP-implantaten. In een clausule in de wet staat namelijk dat zorginstanties niet aansprakelijk kunnen worden gesteld als dit ‘onredelijk’ zou zijn.

De belangenbehartiger van de vrouwen is het niet eens met de clausule in de wet, die tot op heden zorgde dat zorgaanbieders geen schadeclaims hoefden uit te betalen. Zij is namelijk van mening dat patiënten onwetend zijn en vertrouwen op de informatie die de artsen hen toespeelt en dat er een gedegen afweging is gemaakt welke medische hulpmiddelen zij gebruiken.

Onredelijk dat slachtoffers zelf met schade blijven zitten

Gezien het feit dat zowel de Franse producent PIP en Rofil, de Nederlandse importeur, failliet zijn verklaard, vallen er al twee partijen weg waar de vrouwen met PIP-implantaten terecht kunnen met hun letselschade claim. Wat overblijft zijn de ziekenhuizen en privéklinieken die de borstimplantaten gebruikten en TÜV Rheinland, dat de implantaten goedkeurde.

Letselschade door gebrekkig product

Heeft u letselschade opgelopen door een gebrekkig product, zoals een PIP-implantaat. Dan kunt u de producent van dit product aansprakelijk stellen voor uw opgelopen letsel. Onze letselschadespecialisten helpen u hier graag bij. Hun hulp is voor u kosteloos! Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies omtrent uw letselschade.

Doe de letselschadetest!