5 december 2014

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid stelt in een brief aan de Tweede Kamer voor om een totaal beroepsverbod in te stellen voor artsen die een zware misstap begaan. Op dit moment worden dergelijke personen verwijderd uit het BIG-register, een register dat bevoegdheden en diploma’s bijhoudt van zorgverleners. Door hen te schrappen mogen zij geen medische handelingen meer uitvoeren of een praktijk bezitten. Desondanks is het nog steeds mogelijk om onder toezicht van een geregistreerde collega medische handelingen te verrichten.

Fouten van artsen

De misdrijven waarvoor artsen onbevoegd zullen worden verklaard, betreffen in ieder geval geweld- en zedenmisdrijven. Dit geldt ook bij misdrijven die worden begaan in de privésfeer. Dit voorstel is opgesteld naar aanleiding van zedendelinquenten in de kinderopvang- en sportsector en dokters als Jansen Steur. Patiëntenfederatie NPFC is erg blij met deze maatregelen. Op deze manier zal het aantal misdrijven in de zorg aanzienlijk verminderen.

Zwarte lijst artsen

De zwarte lijst voor artsen die misdrijven hebben begaan heeft echter ook tegenstanders. Een argument is dat er niet gekeken wordt naar het soort misdrijf dat gepleegd is en of dit gerelateerd is aan de beroepsuitoefening. Zoals bij alle beroepen kan men geen garantie geven dat de behandelaar altijd correct gehandeld heeft, ook in de privésfeer.

Medische fout

Bent u slachtoffer van een arts die onjuist heeft gehandeld en heeft u hier letselschade aan overgehouden? De letselschade specialisten van LetselPro helpen u graag kosteloos bij het verhalen van de letselschadevergoeding waar u recht op heeft. De kosten van onze juridische hulp.

Door middel van onze Letselschade Test komt u er binnen 1 minuut achter hoe groot de kans is dat u recht heeft op een letselschadevergoeding.

Doe de letselschadetest!