Een 52-jarige man was in 2010 als vrachtwagenchauffeur belast met het vervoeren van een zware lading. Hij reed daarvoor een combinatie met een platte laadbak naar de afleverlocatie. Op de laadbak waren onder meer een tank en een damwandschrapper geladen. Die spullen stonden gezekerd met spankettingen. Het was de taak van de chauffeur om de spankettingen los te maken, zodat de machinist van een mobiele kraan de lading vervolgens van de bak kon lossen.

Ongeval chauffeur

Bij het losmaken van de spankettingen struikelde de man en viel daardoor van de laadbak op de stalen rijplaat waarop de combinatie geparkeerd stond. Hij viel van een hoogte van ongeveer 2 meter. Hij struikelde toen hij over de spankettingen op de laadbak van de vrachtwagen stapte en uit balans raakte door de damwandschrapper die ernaast lag. Door het ongeval raakt de man arbeidsongeschikt en belandt hij in de WIA.

Juridische beoordeling

Een werkgever dient op grond van artikel ‘7:658 lid 1 BW’ maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie letsel oploopt. Schiet de werkgever tekort in deze zorgplicht, dan is hij op grond van lid 2 jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die deze in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Vaststaat dat de vrachtwagenchauffeur schade heeft opgelopen tijdens zijn werkzaamheden. De vraag is nu of de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden.

Hoge Raad

In 2008 heeft de Hoge Raad in een zaak van een dichtwaaiende laaddeur van een vrachtwagen een aantal overwegingen opgenomen. Daarin overwoog zij dat een werkgever geen maatregelen behoeft te nemen of instructies behoeft te geven om een specifiek risico te beperken dat ook voor niet gewaarschuwde mensen voldoende bekend hoort te zijn en het risico bovendien niet een zodanige omvang had dat de werkgever daartegen iets had moeten ondernemen. De tegenpartij vindt het goed te beargumenteren dat hetzelfde geldt voor een val van een platte bak en weigert de aansprakelijkheid te erkennen.

Procedure

Echter, teneinde een procedure te voorkomen is de verzekeraar van de werkgever wel bereid een bedrag van € 80.000 te betalen aan het slachtoffer om de zaak te regelen. Ondanks hetgeen de tegenpartij stelt op basis van de geldende jurisprudentie, weet LetselPro deze zaak uiteindelijk zonder procedure te regelen voor een schadevergoeding van € 150.000. Dit, tot volle tevredenheid van het slachtoffer.

Doe de letselschadetest!