Bij een ogenschijnlijk simpele kijkoperatie loopt een 37-jarige vrouw een trombosebeen op, met alle gevolgen van dien. Bij een dergelijke medische fout of medische misser komt u in aanmerking voor een letselschadevergoeding.

Operatie

De vrouw had al langere tijd last van haar knie en ging voor een kijkoperatie naar het ziekenhuis. Tijdens de operatie bleken de beschadigingen in de knie erger dan gedacht. Zodoende was de ingreep dan ook groter dan verwacht. Na de operatie voelde het been van de vrouw niet goed en besloot zij zich te melden voor een tussentijdse controle. Binnen een week na de operatie werd de voet koud en blauw. Volgens de fysiotherapeut en orthopedisch chirurg was er niets aan de hand en kwamen de klachten door een slechte doorbloeding en het weinige gebruik van het been. Een korte tijd later ontstond er kramp in de kuit en meldde de vrouw zich wederom op eigen initiatief bij het ziekenhuis, waarbij nu wel de diagnose van trombose werd vastgesteld.

Geen antistolling

Het blijkt dat tijdens de operatie geen antistolling is gegeven aan de vrouw. De voorgenomen ingreep, waarvoor geen antistolling nodig was, is gedurende de ingreep in ernst toegenomen en men had volgens het geldende protocol antistolling moeten geven ter voorkoming van trombose. Dit heeft men niet gedaan en daarmee is de aansprakelijkheid een gegeven. De verzekeraar van het ziekenhuis erkende dan ook de aansprakelijkheid voor de medische fout.

Medische letselschade

De vrouw heeft uiteindelijk 6 maanden antistolling moeten prikken, een jaar fysiotherapie gehad en twee jaar een steunkous moeten dragen. Ze is tijdelijk arbeidsongeschikt geweest en heeft een jaar lang flink wat uren per week aan huishoudelijke hulp nodig gehad. Uiteraard had ze ook klachten, behandelingen en beperkingen gehad als gevolg van de knie operatie, indien de trombose zich niet zou hebben ontwikkeld. Bij het berekenen van de hoogte van de letselschadevergoeding is hier rekening mee gehouden.

Letselschadevergoeding

De letselschadevergoeding die voornamelijk bestaat uit smartengeld, kosten voor huishoudelijk hulp en onvergoede kosten voor fysiotherapie wordt door de verzekeraar van de aansprakelijke partij aan de vrouw vergoed. In totaal bedroeg de letselschadevergoeding €16.500,00. Het slachtoffer bedankt LetselPro na afloop in de eerste plaats voor het opnemen van haar zaak tegen het ziekenhuis, maar vooral ook voor het behaalde eindresultaat.Doe de letselschadetest!