20 augustus 2013

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 36 van de 78 ziekenhuizen niet voldoen aan de operatienorm voor slokdarm-, prostaat-, blaas- of maagoperaties. Minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, laat weten dat wanneer een ziekenhuis de operatienorm niet haalt, de instelling wordt genoodzaakt te stoppen met het uitvoeren van de desbetreffende operaties. Met deze maatregel wordt getracht te voorkomen dat onnodig letsel, vaak met blijvende letselschade tot gevolg, ontstaat bij patiënten door onvoldoende ervaring met de ingreep.

Wanneer een ziekenhuis één van de voornoemde operaties uitvoert, is zij immers genoodzaakt om aan de operatienorm te voldoen. Concreet betreft het veelal operaties als maagverkleiningen, ingrepen vanwege een verwijde buikslagader of ingrepen waarbij de slokdarm, maag, blaas of prostaat wordt verwijderd.

De operatienorm voor maagverkleiningen is 100 ingrepen per jaar. Voor een operatie inzake een verwijde buikslagader of de verwijdering van prostaat of slokdarm betreft de operatienorm 20 ingrepen per jaar. Maag- en blaasverwijderingen moeten minimaal 10 keer per jaar door een ziekenhuis worden uitgevoerd.

Risico op een medische fout groter

Wanneer een patiënt in één van de ziekenhuizen wordt behandeld waar de operatienorm niet is gehaald, loopt deze meer risico op medische fouten tijdens en na de operatie. Gezien de complexiteit van de operaties is het noodzakelijk dat ingrepen tenminste zo vaak worden uitgevoerd als de operatienorm voorschrijft. Gebeurt dit niet, dan wordt de chirurg of het ziekenhuis als onvoldoende ervaren beschouwd om de operatie met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid uit te voeren en wordt de kans op medische fouten aanzienlijk groter.

Maar liefst 13 van de 36 ziekenhuizen die de operatienorm voor één of meerdere typen operaties niet hebben gehaald, hebben aangegeven geen gehoor te geven aan de oproep van minister Schippers. Zij meldden dat zij de norm niet hebben gehaald vanwege een tijdelijke dip. Ook komt het voor dat de instellingen de norm alsnog proberen te halen door patiënten van andere ziekenhuizen doorverwezen te krijgen.

Heeft u letsel of letselschade opgelopen door een medische fout in de operatiekamer? Of heeft u een vraag over letselschade met een medisch karakter? Neemt u dan vrijblijvend en gratis contact op met een letselschadespecialist van LetselPro!

Doe de letselschadetest!