23 november 2012

In de afgelopen jaren is het aantal letselschade slachtoffers met een whiplash exponentieel gegroeid, zo bleek uit een Brits onderzoek onder whiplash slachtoffers in Europa. Echter, in de laatste 12 maanden blijkt het aantal whiplash slachtoffers met bijna 5% gedaald te zijn. Toch was de initiële groei, die zijn aanvang kende in 2008, voldoende reden voor de Britse onderzoekers om eens wat feiten en cijfers omtrent whiplash slachtoffers te onderzoeken. Tevens kwam de vraag of er veel gefraudeerd wordt met letselschadevergoedingen aan bod.

20% betreft langdurige whiplash klachten

Eén van de meest interessante uitkomsten uit het onderzoek was dat slechts 20% van alle whiplash slachtoffers meer dan een jaar last heeft van de opgelopen letselschade klachten. De grootste groep (25%) gaf aan slechts enkele weken last te hebben gehad van de whiplash. Dit, terwijl wel 50% van deze groep een letselschade claim heeft ingediend.

Uiteraard heeft het onderzoek de vraag doen herrijzen of en zo ja hoeveel fraude er wordt gepleegd met letselschadevergoedingen rondom een whiplash. Naar blijkt werd de whiplash bij 90% van alle slachtoffers door een medisch expert vastgesteld. Ondanks deze expertise is door 40% van deze slachtoffers nooit een letselschade claim ingediend. Zelfs 25% van de slachtoffers die meer dan een jaar last hebben van een whiplash dienden geen letselschade claim in bij de aansprakelijke partij. Van fraude lijkt dus weinig sprake.Doe de letselschadetest!