21 september 2021

Letselschade bij bedrijfsongevallen is niet ongewoon, en met de alsmaar groeiende beroepsbevolking geen uitzondering op de regel. Hoe werkt werkgeversaansprakelijkheid bij letselschade, en kunt u als werknemer uw werkgever aansprakelijk stellen voor de door u geleden letselschade op de werkvloer? Bovendien zijn zzp’ers, met een aantal van maar liefst 1.1 miljoen op 9 miljoen werkenden, meer dan ooit in opmars. Hoe zit werkgeversaansprakelijk bij letselschade op dit gebied in elkaar, en wijkt dit af van de regels bij werknemers?

Letselschade en werkgeversaansprakelijkheid bij werknemers

Het komt geregeld voor dat werknemers tijdens de uitoefening van werkzaamheden slachtoffer worden van een bedrijfsongeval, met letselschade tot gevolg. In dit geval is de kans groot dat de werkgever aansprakelijk is voor de geleden materiële en immateriële schade. De aansprakelijkheid voor werkgevers is geregeld in artikel 7:658 BW. Dit artikel legt verscheidene verplichtingen op aan werkgevers, waaronder het garanderen van een veilige werkomgeving, het verstrekken van instructies en het toezicht daarop. Kortom, werkgevers dienen voor wat betreft de veiligheid alles te doen wat redelijkerwijs van hun verwacht kan worden. Indien dit wordt nagelaten en een werknemer als gevolg daarvan letselschade oploopt, is de werkgever dan ook aansprakelijk. Dit is alleen anders als de werkgever kan aantonen dat hij of zij aan de wettelijke voorzorgsmaatregelen heeft voldaan.

Letselschade en werkgeversaansprakelijkheid bij zzp’ers

Deze volledige werkgeversaansprakelijkheid gaat echter voor zzp’ers niet volledig op. Opdrachtgevers hoeven namelijk niet in alle gevallen op te draaien voor de letselschade opgelopen door ingehuurde zzp’ers bij een bedrijfsongeval. Dit betekent echter niet dat u als zzp’er altijd buiten de boot valt.

In sommige gevallen heeft de wetgever bepaald dat de zorgplicht die rust op de werkgever ten aanzien van zijn of haar werknemers, tevens geldt ten aanzien van ingehuurde zzp’ers. Als gevolg daarvan is een werkgever aansprakelijk voor de opgelopen letselschade bij een bedrijfsongeval door een zzp’er indien de werkgever in een soortgelijk geval ook aansprakelijk zou zijn voor een werknemer. Kortom, indien de zzp’er een vergelijkbare positie inneemt als de werknemer, zo volgt uit artikel 7:658 lid 4 BW. Het is hierbij van belang dat de zzp’er voor wat betreft de zorg over de veiligheid van het werk en de werkplek van de opdrachtgever afhankelijk is.

Ook dienen de werkzaamheden van de zzp’er in de uitoefening van het beroep of bedrijf te worden verricht, waarbij het niet van belang is dat de werkzaamheden tot de kern van de werkzaamheden van de opdrachtgever behoren. Bent u dus als zzp’er slachtoffer van letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval, was u van de zorg voor uw veiligheid afhankelijk van uw opdrachtgever en heeft u het idee dat uw opdrachtgever deze zorgplicht niet behoorlijk heeft vervuld? Dan kan LetselPro u wellicht verder helpen!

Juridische hulp van LetselPro voor werknemers en zzp’ers

Heeft u als werknemer of zzp’er buiten uw schuld om letselschade opgelopen bij een bedrijfsongeval en heeft u juridische hulp nodig? U kunt altijd kosteloos en vrijblijvend contact opnemen met een van de letselschadespecialisten van LetselPro. Wij zullen uw zaak hierbij uitvoerig behandelen en zullen streven naar de voor u meest gunstige letselschadevergoeding. U kunt ons bereiken via ons contactformuier of door ons te bellen op het telefoonnummer 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!