3 oktober 2023

Het oplopen van letselschade is uiteraard al vervelend genoeg, ongeacht of dit nu fysiek of mentaal is. Letselschade is een breed begrip en u zit dan ook zonder twijfel met een aantal vragen. Veel mensen weten bijvoorbeeld namelijk niet of onvoldoende wanneer zij nu daadwerkelijk recht hebben op een vergoeding, of wat iemand nu vooral wel of niet moet doen na het oplopen van letselschade. In dit bericht behandelen we dan ook de 5 meest gestelde vragen omtrent letselschade voor u.

1. Wat is letselschade precies?

Letselschade bestaat er in allerlei verschillende vormen. Zo is het mogelijk om zowel lichamelijk als psychische letselschade op te lopen. En, deze opgelopen letselschade kan vervolgens weer materieel of immaterieel van aard zijn. Letselschade die materieel van aard is zijn bijvoorbeeld reiskosten, verlies van inkomen of de medische kosten. Immateriële schade kan daarentegen bestaan uit bijvoorbeeld affectieschade, een gemiste ervaring of de pijn na het ongeval. Dit betreft dus schade die niet direct in geld uit te drukken is.

2. Wanneer kom ik in aanmerking voor een letselschadevergoeding?

Het is mogelijk een letselschadevergoeding te verhalen wanneer u letselschade oploopt door het toedoen van een ander. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om een vergoeding te ontvangen wanneer u zelf gedeeltelijk schuldig bent, bijvoorbeeld bij een ongeluk als fietser.

3. Waarom een letselschadespecialist inschakelen?

Om er zeker van te zijn dat het letselschadetraject juist verloopt is het altijd enorm aan te raden om een letselschadespecialist in te schakelen. Als slachtoffer bent u zich vaak niet bewust van alle regels en wetten rondom letselschade. Een verzekeringsmaatschappij kan op deze manier ‘misbruik’ maken van de situatie. Met de hulp van een letselschadespecialist weet u zeker dat het gehele traject juist verloopt, altijd gezocht wordt naar de meest optimale schadevergoeding en worden al deze taken uit handen genomen. Zo kunt u zich volledig focussen op uw herstel.

4. Kan een letselschadezaak verjaren?

Wanneer een ongeluk met letselschade zich heeft voorgedaan dient altijd zo snel mogelijk een claim ingediend te worden. Hoe snel er een aanvraag voor vergoeding ingediend moet worden hangt af van het soort ongeval:

  • Letselschade door een gevaarlijk of defect product vervalt verjaart na 3 jaar. De verjaringstermijn van een vordering op grond van een gebrekkig product is drie jaar. Na tien jaar komt deze soort letselschade zelfs te vervallen.
  • Letselschade door een verkeersongeval verjaart na 3 jaar. Bij de WAM-verzekeraar kun je na een verkeersongeval met een motorrijtuig rechtstreeks een vordering indienen. Door verloop van drie jaar kan een schadevordering op de verzekeraar verjaren. De datum van het verkeersongeval is ook direct de start van het verjaringstermijn. Het indienen van een vordering bij de bestuurder (of ander aansprakelijk persoon) dient wel binnen de verjaringstermijn van vijf jaar te gebeuren.

    Lopende onderhandelingen werken als een ‘duurstuiting’. Zolang u als slachtoffer aan het onderhandelen bent met de verzekeraar hoeft er in principe geen stuitingsbrief te worden verstuurd. Zodra expliciet vermeld wordt dat de onderhandeling is afgebroken, kan een nieuw verjaringstermijn starten.

  • Letselschade door een ongeval met bus, tram of trein vervalt verjaart na 3 jaar. Letselschade dat is ontstaan door een ongeval in het openbaar vervoer verjaart pas na drie jaar (art. 8:1751 BW lid 2). Belangrijk is wel dat de vervoerder binnen drie maanden na het ongeval in kennis is gebracht van de claim. Wanneer dit niet wordt gedaan komt de claim te vervallen. Op juridisch gebied is verval namelijk anders dan verjaring.
  • Wanneer letselschade door overige gevallen tot stand is gekomen komt deze meestal na 5 jaar te vervallen. Een vordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van vijf jaar (te lezen in artikel 3:310 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek). Vanaf het moment dat u als slachtoffer met de schade én de schadeveroorzaker bekend bent geworden begint het de termijn te lopen.

Wanneer u binnen geldende verjaringstermijn een stuitingsbrief naar de aansprakelijke partij verstuurt, is te voorkomen dat een rechtsvordering verjaart. Zo zorgt u ervoor dat een verjaringstermijn opnieuw begint te lopen (artikel 3:317 BW). Zo brengt u de aansprakelijke partij op de hoogte van de vordering door middel van de brief en wordt vermeld dat de verjaring wordt gestuit. Het is wel verstandig om deze mededeling per aangetekende brief te versturen.

5. Wat kost de hulp van een letselschadejurist?

Wanneer u de hulp inschakelt van een letselschadejurist van LetselPro krijgt u allereerst een vrijblijvend advies over de haalbaarheid van uw letselschadezaak. Als wordt besloten om de letselschadevergoeding te verhalen is onze hulp voor u als slachtoffer compleet kosteloos. Alle kosten worden namelijk verhaalt bij de tegenpartij. Hierdoor hoeft u zich dus geen zorgen te maken over de kosten wanneer u hulp krijgt van de letselschadejuristen van LetselPro. Daarnaast werkt LetselPro enkel voor letselschadeslachtoffers, waardoor wij geen enkel ander belang hebben als uw belang.

Meer vragen?

Heeft u meer vragen over letselschade? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met een van onze letselschadespecialisten. We helpen u graag verder!

Doe de letselschadetest!