30 april 2024

Bij het oplopen van letselschade komt een hoop kijken. Zo dient een letselschadevergoeding uitgekeerd te worden aan degene die buiten eigen schuld om letselschade heeft opgelopen. De directe schade is hetgeen wat direct te zien is en dus vaak ook niet over het hoofd wordt gezien. Echter zijn er nog diverse schadeposten die misschien niet voor de hand liggen.

1. Verlies van Arbeidsvermogen

Het verlies van arbeidsvermogen is bij iedere zaak verschillend. Simpelweg komt het erop neer dat er door de gedupeerde minder of niet gewerkt kan worden, waardoor er minder inkomen binnenkomt. Dit zal vergoed moeten worden. Echter is hierbij ook te denken aan studievertraging of economische kwetsbaarheid, wat inhoudt dat het letsel kan leiden tot bijvoorbeeld een verminderde kans op de arbeidsmarkt.

2. Huishoudelijke hulp

In sommige gevallen is het voor het letselschadeslachtoffer niet mogelijk om huishoudelijke taken uit te voeren door het opgelopen letsel. In dat geval is het mogelijk om huishoudelijke hulp in te schakelen. Persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen zijn hierbij niet inbegrepen.

3. Verlies van zelfwerkzaamheid

Veel mensen klussen wel eens aan hun huis. Mocht dit door het opgelopen letsel niet meer mogelijk zijn, zullen er vakmensen ingehuurd moeten worden. Dit bedrag had normaliter dus bespaard gebleven, waardoor dit kan worden verhaald als letselschade.

4. Smartengeld

Smartengeld, ofwel immateriële schade, betreft de vergoeding voor het opgelopen leed. Klachten van psychische aard, het leed, de pijn en het ongemak vallen hier allemaal onder.

5. Buitengerechtelijke kosten (BGK)

Dit betreft de kosten die de benadeelde maakt voor het verhalen van een letselschadevergoeding. Dit kan ook worden gezien als incassokosten, administratiekosten of aanmaningskosten. Echter verhaalt LetselPro deze kosten op de tegenpartij, waardoor wij onze hulp kosteloos aan kunnen bieden.

Rekenkundige inschakelen van LetselPro

Wanneer u de hulp inschakelt van LetselPro zal een rekenkundige alle schadeposten in kaart brengen. Zo weet u zeker dat er niets over het hoofd wordt gezien en onze juristen pleiten voor de hoogst mogelijke letselschadevergoeding. Neem contact op met een van onze letselschadespecialisten om een vrijblijvend advies te ontvangen.

Doe de letselschadetest!