6 maart 2014

Op 19 maart worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Veilig Verkeer Nederland (VVN) wijst politieke partijen in een pamflet op hun verantwoordelijkheid om de verkeersveiligheid in gemeenten te waarborgen. In het pamflet worden de punten genoemd die volgens VVN van essentieel belang zijn voor het verhogen van de verkeersveiligheid. Zo is het belangrijk om bewoners bij verkeersbeleid te betrekken en wegen in te richten op een manier die veilig is voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

Teveel letsel in het verkeer

In het pamflet neemt VVN als uitgangspunt dat we in het verkeer met elkaar verantwoordelijk zijn om ongevallen te voorkomen. Het aantal verkeersongevallen met letsel tot gevolg en het aantal verkeersdoden neemt op dit moment nog ieder jaar toe. Daarom worden er een aantal belangrijke punten in het pamflet aangehaald die politieke partijen en bestuurders van gemeenten mee zouden moeten nemen in hun beleid.

Allereerst worden politieke partijen opgeroepen om verkeersveiligheid een zichtbare plek te geven binnen hun partijprogramma. Daarnaast worden gemeenten opgeroepen om wegen in te richten op een manier die de verkeersveiligheid ten goede komt en om gevaarlijke situaties adequaat aan te pakken.

Verder wordt opgeroepen om de betrokkenheid van bewoners bij het gemeentelijke verkeersbeleid te verhogen, door gevaarlijke verkeerssituaties in de buurt in samenspraak met bewoners aan te pakken. Tot slot is het volgens VVN belangrijk om te zorgen voor voldoende trottoirs, woonerven en goed aansluitende wandel- en fietsroutes. Hier hebben kwetsbare verkeersdeelnemers zoals wandelaars, fietsers, kinderen en ouderen veel baat bij.

Letselschade: Voorkomen is beter dan genezen

LetselPro juicht het initiatief van VVN van harte toe. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Wij ervaren dagelijks uit eerste hand hoeveel letselschade er voortkomt uit verkeersongevallen zoals een aanrijding met letsel. Verandering neemt vaak een hoop tijd in beslag. LetselPro zal mensen die door toedoen van derden letselschade bij een verkeersongeval hebben opgelopen, altijd zo goed mogelijk blijven ondersteunen bij het verkrijgen van een letselschadevergoeding en/of smartengeld. Neem daartoe contact met ons op door het contactformulier in te vullen of door te bellen naar telefoonnummer 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!