17 oktober 2012

Mede door het verminderde zicht tijdens autorijden in slechte weersomstandigheden verdubbelt het aantal verkeersongevallen gedurende het najaar (herfst- en wintermaanden). Ook verminderde grip is aanwijsbaar als oorzaak voor de sterke toename. Helaas gaan de verkeersongevallen regelmatig gepaard met ernstig letsel en blijvende letselschade. Juist het aantal kop-staart aanrijdingen, welke frequent resulteren in een whiplash, nemen in deze periode flink toe.

Om de toename van het aantal verkeersongevallen tegen te gaan is Veilig Verkeer Nederland (VVN) in samenwerking met Carglass een campagne gestart omtrent autorijden met voldoende zicht. Hierin benadrukt Veilig Verkeer Nederland nogmaals dat voldoende zicht tijdens het autorijden van levensbelang is.

Doe de letselschadetest!