9 januari 2013

Politieagenten zijn ook in het afgelopen jaar weer veelvuldig betrokken geweest bij verkeersongevallen. Het schrikbarende totaal staat op 9.538 aanrijdingen in 2012. Dit zijn ongeveer 100 ongevallen minder dan in het jaar 2011. Dit was destijds reden genoeg om alle agenten deel te laten nemen aan verplichte rijtrainingen. Tot een aanzienlijke verlaging van het aantal ongevallen heeft dit echter nog niet geleid. Wel gelooft de politietop nog steeds in de werking van de trainingen, echter doordat steeds meer agenten meer taken krijgen schieten de trainingen erbij in.

Volgens het AD, op wiens verzoek het onderzoek is uitgevoerd, gaat het in de meeste ongevallen om materiële schade, maar ook ongevallen met letselschade komen regelmatig voor. Van alle 9.518 aanrijdingen lag in 1.800 ongevallen de schuld niet bij de politieagent.

Ook tegen een politieagent kunt u een letselschade claim indienen. Het is aan te raden u te laten assisteren door een letselschade advocaat van een letselschadebureau als LetselPro.

Doe de letselschadetest!