18 november 2013

Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat er steeds meer verkeersongevallen worden veroorzaakt door winters weer. Zo zijn er afgelopen winter 6.400 mensen met ernstig letsel in het ziekenhuis behandeld. De cijfers uit het voorgaande jaar zijn aanzienlijk lager. In die winter werden in totaal 3.100 mensen behandeld. Dit, terwijl de winterse periode even lang was. Wegbeheerders dienen te zorgen voor de veiligheid op de weg, maar zijn ook verantwoordelijk voor het adequate handelen bij gevaarlijke situaties gedurende winters weer.

Minder letselschade op fiets

Van alle behandelde letselschade gevallen betrof het grootste gedeelte voetgangers die op een gladde straat uitgleden en hierbij letsel opliepen. Het aantal voetgangers dat letselschade heeft opgelopen door winters weer steeg aanzienlijk ten opzichte van vorig jaar. Echter is onder fietsers juist een tegenovergestelde trend waarneembaar: steeds minder fietsers lopen letselschade op bij winterse weer. Dit fenomeen is hoofdzakelijk te verklaren door het beleid dat gemeenten voeren. Binnen het door gemeenten gehanteerde beleid worden tegenwoordig fietspaden sneller er regelmatiger sneeuwvrij gemaakt en bestrooid met zout. Gemeenten kiezen vaak voor een preventief strooibeleid, wat inhoudt dat getracht wordt de gladheid te voorkomen.

Minder letselschade door strooibeleid

Ook valt op dat gemeenten steeds meer prioriteit geven aan het strooien op schoolroutes, waardoor het aantal letselschadegevallen bij schoolkinderen flink is ingeperkt. Tijdens winters weer, dat volgens de laatste voorspellingen niet erg lang meer op zich lijkt te laten wachten, is overigens niet alleen de kans op uitglijden voor fietsers en voetgangers groter. Het aantal verkeersongevallen met vrachtauto’s, personenauto’s en motoren stijgt eveneens aanzienlijk. Vaak is de opgelopen letselschade bij dergelijke ongevallen ernstiger van aard dan die bij fietsers en voetgangers. Zorg er dus voor dat u, ondanks het verbeterde strooibeleid, zelf altijd erg alert blijft bij (veronderstelde) gladheid door sneeuw of ijs. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Online Letselschade Test

Bent u ondanks uw voorzichtigheid toch slachtoffer geworden van een verkeersongeval? En heeft u letselschade opgelopen, zoals bijvoorbeeld een whiplash, botbreuk of ander type letsel? Weet dan dat de kans aanwezig is dat u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding. Letselschadebureau LetselPro heeft voor u een Online Letselschade Test ontwikkeld, waarmee u eenvoudig zelf kunt testen of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding. Bovendien voorziet letselschadebureau LetselPro u ook van vrijblijvend en gratis advies!

Doe de letselschadetest!