29 maart 2016

Vanaf vandaag is het mogelijk om schade en letsel na een verkeersongeval te melden via de app ‘MobielSchadeMelden’. Deze app is nieuw ontwikkeld door een samenwerking tussen politie en het Verbond van Verzekeraars. Er zitten meerdere voordelen aan het versimpelen van het melden van schade na een verkeersongeval. Zo is het voor de betrokkenen vele malen makkelijker geworden om een schade te melden, maar is de informatie die hieruit voortvloeit ook voor verzekeraars en diverse instanties omtrent verkeersveiligheid erg interessant.

Geen papieren schadeformulier meer na verkeersongeval

Met de nieuwe app komt er een eind aan het papieren schadeformulier. Als vanzelfsprekend blijft het papieren schadeformulier wel geldig voor mensen die niet van de app gebruik willen en/of kunnen maken. Het is voor betrokkenen na een verkeersongeval vele malen gebruiksvriendelijker geworden om de schade en het eventuele letsel te melden via de app. Zo worden veel zaken automatisch ingevuld en is een situatieschets overbodig geworden, doordat er foto’s kunnen worden meegezonden. Tevens wordt de locatie via GPS meegezonden, zodat er direct zichtbaar is waar het verkeersongeluk heeft plaatsgevonden.

Een bijkomstig voordeel waar niet iedereen direct aan denkt, is dat het maken van foto’s voor het melden van de schade via de app, ook direct bewijslast is. Aan de hand van de foto’s kan namelijk de aansprakelijkheid aangetoond worden. Bij het verhalen van eventuele letselschade is dit een belangrijk aspect en zodoende juichen wij het gebruik van deze app dan ook zeker toe! Dit zal er zeker toe leiden dat er minder vaak discussie ontstaat omtrent de aansprakelijkheid van het verkeersongeval.

Ook verzekeraars profiteren van digitale schademeldingen

Naast de voordelen voor de betrokkenen, zijn er meerdere voordelen voor verzekeraars. Zo verminderen zij de administratieve rompslomp aanzienlijk. Zeker gezien het feit dat de digitale schademelding via de app vele malen minder foutgevoelig is dan het papieren schadeformulier. Op het papieren formulier wordt namelijk zeer regelmatig vergeten om belangrijke gegevens in te vullen. Hierdoor loopt het afhandelingsproces onnodig vaak vertraging op.

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Naast voordelen voor de betrokkenen en verzekeraars, is er nog een belangrijk voordeel. Met het lanceren van de app wordt er gehoopt dat verkeersongevallen steeds vaker gemeld zullen worden. Nu de informatie digitaal via de app wordt verzonden en de locatie via GPS wordt meegezonden, kan aan de hand van deze gegevens de verkeersveiligheid namelijk beter in kaart gebracht worden.

Tot op heden wordt in Nederland niet elk ongeval geregistreerd, waardoor belangrijke gegevens omtrent verkeersveiligheid verloren gaan. Met de komst van de app wordt elk gemeld ongeval inzichtelijk en kunnen diverse belangengroepen zoals de ANWB, SWOV, VVN, de Fietsersbond, Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies inzicht krijgen in gevaarlijke verkeerssituaties. Opvolgend kunnen zij hierop het beleid omtrent verkeersveiligheid aanpassen. Dit zal op den duur zeker een positieve invloed hebben op het aantal verkeersongevallen met letselschade en dankzij deze informatie kunnen zelfs verkeersdoden voorkomen worden.

Meer informatie over de MobielSchadeMelden-app

Wij worden zeer enthousiast van zowel het vereenvoudigen van het melden van schade en letselschade na een verkeersongeval, als het verbeteren van de verkeersveiligheid. Verkeersongevallen zijn namelijk de voornaamste oorzaak van letselschade. Wilt u graag meer weten over de app, dan kunt u kijken op de volgende website:

https://www.mobielschademelden.nl

Doe de letselschadetest!