20 april 2023

Neemt u ook zonnepanelen? Let er dan goed op dat dit veilig gebeurt. Als u vindt dat de installatie niet geheel veilig verloopt, wordt aangeraden hier een melding van te maken bij bijvoorbeeld de Arbodienst. Er vallen hierbij namelijk regelmatig ongelukken.

De Nederlandse Arbeidsinspectie legt steeds vaker de werkzaamheden van een installatiebedrijf van zonnepanelen stil. En dat gaat niet zonder legitieme redenen. In de afgelopen anderhalf jaar hebben er namelijk meer dan 40 ongelukken plaatsgevonden bij het installeren van zonnepanelen. Nog aangrijpender is dat in de afgelopen 3 jaar zelfs 4 personen zijn omgekomen bij dergelijke installaties. De Arbeidsinspectie constateerde dan ook dat bij 70% procent van de bedrijven, welke in de afgelopen tijd gecontroleerd zijn, de Arbowet niet werd nageleefd. Hierdoor kan mogelijk onnodig letselschade worden opgelopen.

Inspecties bij installatiebedrijven van zonnepanelen

In totaal zijn er door de Nederlandse Arbeidsinspectie meer dan 150 inspecties en ongevalsonderzoeken uitgevoerd onder installatiebedrijven van zonnepanelen. Hieruit blijkt dat in enorm veel gevallen de veiligheidsvoorschriften niet nageleefd worden. Bij de bedrijven waar dit stelselmatig gebeurt, zijn de werkzaamheden dan ook voor een maand stilgelegd. Het is erg belangrijk dat de voorschriften worden nageleefd, aangezien er wordt ingeschat dat de kans op een ongeluk in dat geval 100 maal kleiner is. Deze voorschriften staan benoemd in de arbeidscatalogus. Worden deze niet nageleefd, is de werkgever aansprakelijk te stellen.

Letsel bij installeren zonnepanelen

Iemand valt natuurlijk niet zomaar van het dak. De installateurs brengen via ladders de panelen omhoog en staan op het dak zonder steigers, leuningen of dakrandbeveiliging. Oftewel, er wordt vrijwel geen enkele vorm van beveiliging gebruikt om het risico op vallen te voorkomen. Laat dit nou de voornaamste reden van letsel zijn wanneer iemand op het dak aan het werk is.

Van alle hierboven genoemde ongevallen betreft 80% dan ook monteurs die door het dak zijn gezakt, of hiervan af zijn gevallen. Hierbij worden al snel botbreuken opgelopen. Het is zelfs zo dat meer dan de helft van de monteurs een of meerdere botbreuken heeft te danken aan een val van het dak.

Wanneer iemand van het dak valt, kan het echter nog slechter aflopen. Zo heeft 20 procent van de gedupeerden te kampen met hoofdletsel en mogelijk hersenletsel. De ernst van dit letsel kan natuurlijk enorm uiteenlopen, maar in 10 procent van alle gevallen heeft dit blijvend letsel als gevolg. En zegt u nou eerlijk, blijvend letsel aan het lichaam is toch geen enkele baan waard?

Hulp bij letsel door installeren zonnepanelen

Bent u bij het plaatsen van zonnepanelen betrokken geraakt bij een ongeval en heeft u daarbij letsel opgelopen? Neem dan contact op met onze letselschade juristen. Zij helpen u kosteloos een letselschadevergoeding te verhalen bij uw werkgever. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Doe de letselschadetest!