18 mei 2017

Uit onderzoek van artsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen, blijkt dat verkeersdeelnemers met een e-bike vaak ernstiger letsel oplopen bij een ongeval dan verkeersdeelnemers met een gewone fiets. Onder ernstig letsel wordt bijvoorbeeld hersenletsel en meervoudig letsel verstaan. Voor dit onderzoek is het letsel bijgehouden van 475 fietsers die na een ongeval op de eerste hulp waren beland. Tot nu toe was er nog geen inzicht in de verschillen tussen e-bikers en gewone fietsers die betrokken zijn geraakt bij een fietsongeval.

Data gecorrigeerd voor verschillen

Van de 475 onderzochte fietsers, bestuurden er 107 een e-bike. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleidt dat er 92 e-bikers nauwkeurig vergeleken konden worden met 92 verkeersdeelnemers die een gewone fiets hadden bestuurd. Omdat de e-bikers gemiddeld genomen bijvoorbeeld ouder waren en vaker comorbiditeit vertoonden, was het volgens de onderzoekers belangrijk om hier voor te corrigeren. Alleen dan kan er immers een betrouwbare vergelijking worden gemaakt. Nadat er was gecorrigeerd voor verschillen zoals hiervoor besproken, is gebleken dat e-bikers twee keer zo vaak ernstig letsel opliepen bij een ongeval in vergelijking met de onderzochte gewone fietsers. Daarnaast moesten e-bikers vaker geopereerd worden en verbleven zij na het ongeval langer in het ziekenhuis.

Preventie nodig om kans op letsel te verkleinen

Over de oorzaken van de ongevallen die voor het onderzoek zijn onderzocht is bij de onderzoekers niets bekend. Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) doet hier wel onderzoek naar. Volgens SWOV maken e-bikers door de hogere snelheid bijvoorbeeld vaak inschattingsfouten bij het inhalen en zien zij soms paaltjes op het fietspad niet aankomen. Om het aantal ongevallen met e-bikes te verkleinen zou gekeken kunnen worden of de fietspaden aangepast moeten worden. Daarnaast is het belangrijk dat fietsers een helm dragen om de kans op hersenletsel te verkleinen. Dit is nu alleen verplicht bij de e-bikes die snelheden tot 45 kilometer per uur halen.

Letselschade na ongeval met e-bike

Bent u buiten uw schuld om betrokken geraakt bij een ongeval met een e-bike en heeft u hier letsel bij opgelopen? Dan bestaat er een kans dat u recht heeft op een letselschadevergoeding voor de schade die u heeft opgelopen naar aanleiding van dit letsel. Onze experts kunnen u helpen om het exacte schadebedrag vast te stellen en de tegenpartij hiervoor aansprakelijk te stellen. Op die manier weet u zeker dat u er financieel niet op achteruit gaat. U kunt uw vraag vrijblijvend aan ons voorleggen via onze website of door ons te bellen.

Doe de letselschadetest!