2 juli 2013

Na een aantal eerdere studies, welke geen concrete resultaten aan het licht brachten, is onderzoek uitgevoerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek inzake het effect van ‘Trials’. Trials (een initiatief van verschillende verzekeraars) is een rijvaardigheidsprogramma voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar die reeds in het bezit zijn van een rijbewijs en zich meer bewust willen worden van de risico’s op de weg. Het onderzoek is gehouden onder 3.600 jonge automobilisten die betrokken zijn geweest bij ongevallen met materiële schade of letselschade.

Uit de cijfers, die van 2007 tot 2011 zijn bijgehouden en bestudeerd, kwam naar voren dat de jonge automobilisten die een Trial hebben gevolgd gemiddeld 25% minder materiële schade of letselschade veroorzaakten. Dit, ten opzicht van jonge automobilisten die niet hebben geparticipeerd aan een Trial.

Terugdringen van ongelukken met materiële schade en letselschade

Het accent van Trials ligt, in tegenstelling tot rijvaardigheidscursussen, voornamelijk op bewustwording van risico’s op de weg. Na slechts deelname aan een rijvaardigheidscursus (lees: het behalen van het rijbewijs) wordt aangenomen dat jonge automobilisten te snel risicovol gedrag vertonen, omdat ze in hun beleving al beschikken over een uitstekende controle van de auto. Trials bieden praktijktraining voor situaties waarin automobilisten niet dagelijks belanden, maar die hen wel voorbereidt op dergelijke omstandigheden.

Gedacht kan worden aan situaties als het rijden in een truck, het maken van een noodstop met een auto, een slipcursus, een bermproef en een elandproef. Na het volgen van deze praktijktrainingen kunnen jonge automobilisten risico’s op de weg beter inschatten, zo is het idee. Het belang van verzekeraars is natuurlijk het terugdringen van ongelukken met materiële schade en letselschade.

Eerder onderzoek naar effect Trials

De Rijksuniversiteit Groningen heeft in 2008 al een keer onderzoek gedaan naar de effecten van Trials. Zonder echt heel concreet te kunnen worden, bleken de Trials een enigszins positieve effect te hebben op het rijgedrag. Onderzoek door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek heeft nu dus daadwerkelijk een significant positief effect aangetoond.

Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval en hier letselschade bij opgelopen? Het is goed mogelijk dat u hier een letselschadevergoeding in de vorm van smartengeld voor kunt verkrijgen. Neem contact op met letselschadebureau LetselPro om de hoogst mogelijke vergoeding te krijgen.

Doe de letselschadetest!