29 juni 2020

Het aantal weggebruikers is sinds de corona-lockdown gehalveerd en het aantal verkeersongelukken is eveneens fors verminderd. Het aantal verkeersdoden is echter niet afgenomen. De ongelukken die zich voor hebben gedaan zijn dan ook veel ernstiger van aard met alle gevolgen van dien.

Gemiddeld meer doden per ongeval

Uit cijfers van de politie en verkeerskundig bureau VIA blijkt dat in de periode tussen 16 maart en 26 april 62 doden zijn gevallen op de Nederlandse wegen. De afgelopen drie jaar vielen er in dezelfde periode 65 doden. Het aantal dodelijke slachtoffers is dus nagenoeg hetzelfde gebleven, wat opvallend is gezien de halvering van het aantal ongelukken sinds de lockdown. De ongelukken die zich voordeden zijn ernstiger van aard. Gemiddeld genomen zijn er maar liefst 14 procent meer gewonden en doden per ongeval.

De kans om bij een verkeersongeval gewond te raken of om het leven te komen is in de afgelopen twee maanden zelfs met ruim 30 procent gestegen. De kans ligt in Limburg en Gelderland zelfs bijna de helft hoger. Ook in de provincies Zuid-Holland, Overijssel en Brabant is het aantal ongevallen relatief hoog. De oorzaak hiervan ligt in de mate van verstedelijking: hoe meer wegen buiten de bebouwde kom een provincie telt, hoe vaker ongelukken serieuze gevolgen of zelfs een fatale afloop hebben.

Aantal motorongelukken gestegen

Daarnaast valt het op dat bestelauto’s vaker betrokken zijn bij ongevallen, sinds de forse toename van het aantal online bestellingen. Een andere factor zijn de automobilisten die hun kans grijpen om harder te rijden op de legere wegen. De politie vorderde van 1.100 automobilisten het rijbewijs in wegens excessief te hard rijden (minstens 50 km/h boven de limiet). Dat is twee keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. Door de coronabeperkingen heerst de sfeer van de autoloze zondagen van vroeger. Hierdoor rijden mensen sneller te hard en zijn ze minder alert. Daarnaast is er een duidelijke stijging in het aantal ongelukken met motoren. Het lekkere weer van de afgelopen tijd is hier zeker van invloed.

Juridische hulp bij een verkeersongeluk

Bent u ook betrokken geraakt bij een ongeval op de weg, door het toedoen van een ander en heeft u letselschade opgelopen? Bent u op zoek naar een gedegen letselschadespecialist? Schakel dan de specialisten van LetselPro in. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u uitstekend bijstaan tijdens de afhandeling van uw letselschadeclaim. Leg uw zaak vandaag nog vrijblijvend aan ons voor door middel van het online contactformulier of door ons te bellen op 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!