4 oktober 2013

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is naar buiten getreden met een onderzoek naar de verkeersveiligheid van fietsende ouderen (55+). Uit het onderzoek is gebleken dat het aantal fietsongevallen met letsel, waarbij ouderen zijn betrokken, niet dezelfde daling kent als die voor andere weggebruikers. Hoewel het aantal ouderen dat overlijdt aan de gevolgen van een verkeersongeval nagenoeg stabiel is, stijgt het aantal ongevallen waarbij zij ‘slechts’ letselschade oplopen.

Elektrische fiets zorgt voor meer letselschade

Wanneer wordt ingezoomd op de oorzaak achter de afwijkende cijfers in het aantal fietsongevallen waarbij ouderen zijn betrokken, dan blijkt dat de mobiliteit onder ouderen aanzienlijk is toegenomen. De introductie van de elektrische fiets heeft daar een significante bijdrage aan geleverd. Door het gebruik van een elektrische fiets zijn ouderen immers tot op latere leeftijd in staat om actief deel te nemen aan het verkeer.

Ondanks dat de verhoogde mobiliteit onder ouderen moet worden toegejuicht, is het juist deze groep die debet is aan veel verkeersongevallen. Wanneer in het verleden de verminderde fysieke kracht van ouderen voorkwam dat men nog kon fietsen, zien we dat met behulp van de elektrische (hulp)fiets diezelfde oudere nog jarenlang vrolijk rondrijdt. Natuurlijk compenseert de elektrische fiets een deel van de benodigde spierkracht die nodig is om te kunnen, maar helaas worden zaken als reactievermogen, overzicht en behendigheid niet gecompenseerd. De reden dat ouderen op de fiets een sterk verhoogde kans op letselschade hebben, moet dan ook voornamelijk worden gezocht in de laatstgenoemde kenmerken voor een veilige fietstocht.

Ongeveer 18.000 ongevallen met letsel per jaar

Jaarlijks belanden zo’n 18.000 ouderen op de spoedeisende hulp als gevolg van een fietsongeval waarbij letsel is opgelopen. Bij driekwart van deze ongevallen waren geen andere weggebruikers betrokken. Als zodanig spreken we dus van enkelvoudige ongevallen. De achterliggende oorzaken bij deze enkelvoudige ongevallen zijn met name te vinden in het vallen bij op- en afstappen, het botsen tegen stoepranden of andersoortige obstakels en het schrikken van medeweggebruikers.

Tevens is er onderzoek gedaan naar het type letsel dat werd opgelopen bij de fietsongevallen. Een opsomming van de ongeveer 18.000 fietsongevallen met (ernstig) letsel:

  • 3.700 keer letsel aan hoofd, hals of nek (20%)
  • 3.300 keer letsel aan vingers, hand of pols (18%)
  • 2.630 keer letsel aan heup, boven- of onderbeen (15%)
  • 1.900 keer letsel aan elleboog, boven- of onderarm (11%)
  • 1.800 keer letsel aan schouder of sleutelbeen (10%)
  • 1.600 keer letsel aan romp of wervelkolom (9%)
  • 1.150 keer letsel aan tenen, voet of enkel (6%)
  • 1.410 keer letsel aan overige delen van het lichaam (7%)

Ook bij schuld aan ongeval recht op letselschadevergoeding

Fietsers hebben in Nederland een beschermde status in het verkeer. Wanneer u toch onverhoopt bij een verkeersongeval betrokken raakt en letsel oploopt, is de kans groot dat u recht heeft op een letselschadevergoeding. Zelfs als u (deels) schuld heeft aan het veroorzaken van het ongeval is het mogelijk dat uw letsel wordt vergoed.

Kortom, bent u als fietser betrokken geraakt bij een ongeval en bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding? Op de website van letselschadebureau LetselPro kunt u binnen één minuut eenvoudig zelf testen of u recht heeft op een letselschadevergoeding. Uiteraard staat het u ook geheel vrij om contact op te nemen met één van de letselschadespecialisten van LetselPro.

Doe de letselschadetest!