13 augustus 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft cijfers gepubliceerd met betrekking tot De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Deze cijfers geven ook inzicht in het aantal arbeidsongevallen dat jaarlijks op de werkvloer plaatsvindt en in hoeverre dit leidt tot verzuim. Zo kreeg 3,4 procent van de werkenden in 2017 te maken met een bedrijfsongeval en bij maar liefst 93.000 gevallen was het resultaat een verzuimperiode van vier dagen of meer. Een flinke stijging ten opzichte van het jaar 2016 toen er nog 81.000 arbeidsongevallen met een dergelijke verzuimperiode tot gevolg plaatsvonden.

“1,7 procent van de werkenden had een verzuimperiode van meer dan drie dagen door een bedrijfsongeval”

Sectoren met meeste verzuim door bedrijfsongeval

Wanneer we dieper op de cijfers ingaan, blijkt dat de meeste bedrijfsongevallen met meer dan drie dagen verzuim tot gevolg plaatsvinden in de zorgsector, de industrie en de handel. Dit is grotendeels te verklaren doordat deze sectoren samen werk bieden aan ongeveer 50 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld genomen kreeg 1,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking in 2017 te maken met een verzuimperiode van vier dagen of meer ten gevolge van een bedrijfsongeval. De zorgsector scoort hierin gemiddeld (1,2 procent), de handel lager dan het gemiddelde (1,1 procent) en de industrie ver boven het gemiddelde (1,9 procent).

Soorten letsel die leiden tot lange verzuimperiode

De belangrijkste soorten letsel die in 2017 meer dan drie dagen verzuim tot gevolg hadden, waren botbreuken, verstuikingen, wonden en psychisch letsel. Maar liefst 20.000 van deze bedrijfsongevallen hebben tot een bezoek aan de spoedeisende hulp geleid, terwijl jaarlijks 13.000 werkenden medische hulp op de werkvloer ontvangen. Dit laatste was vooral bij psychisch letsel vaak het geval.

Hoewel de stijging van het aantal bedrijfsongevallen met vier dagen verzuim of meer ten gevolg voor een deel te verklaren is doordat de beroepsbevolking is gegroeid en er daardoor meer bedrijfsongevallen plaatsvinden, is het specifieke percentage toegenomen van 0,9 procent in 2015 naar 1,2 procent in 2017. Dit zou kunnen betekenen dat bedrijfsongevallen tot steeds zwaarder letsel leiden, waardoor langer herstel noodzakelijk is.

“Steeds meer bedrijfsongevallen leiden tot een verzuimperiode van vier dagen of meer”

Gratis hulp bij letselschade na een bedrijfsongeval

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Dit betekent dat deze in het geval van een bedrijfsongeluk moet aantonen dat er alles aan is gedaan om een veilige werkomgeving te creëren. Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval, dan is uw werkgever vaak aansprakelijk. LetselPro kan u helpen bij het claimen van een letselschadevergoeding voor materiële en immateriële schade. Onze hulp is hierbij altijd gratis. Leg uw zaak daarom vandaag nog vrijblijvend aan onze letselschadespecialisten voor.

Doe de letselschadetest!