21 augustus 2017

Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt dat het gebruik van een smartphone tijdens het rijden net zo ernstig is als rijden onder invloed. Dit schrijft de maatschappelijke organisatie in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie. Deze minister is momenteel bezig met een wetsvoorstel voor de herziening van de Wegenverkeerswet. In dit wetsvoorstel worden onder andere zwaardere boetes voorgesteld voor verkeersdelicten als rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en rijden zonder rijbewijs. VVN vindt dat het terugdringen van het gebruik van de smartphone tijdens het rijden, onderbelicht blijft.

“Aantal verkeersdoden terugdringen”

Voor het eerst in jaren neemt het aantal verkeersdoden weer toe. Sinds 2014 is het aantal verkeersdoden waarbij auto’s of vrachtauto’s betrokken waren, bijvoorbeeld gestegen van 202 per jaar naar 260 per jaar. Volgens VVN zijn er daarom harde maatregelen nodig om deze ontwikkeling te doen omkeren. Cijfers over de invloed van smartphonegebruik op het aantal verkeersdoden zijn er helaas nog niet, maar volgens verzekeraar Interpolis gebruikt 89 procent van de bestuurders zijn of haar smartphone weleens tijdens het rijden. Bovendien is eerder gebleken dat het gebruik van de smartphone een rol speelde bij één op de vijf fietsongelukken onder jongeren.

“Adequate handhaving ontbreekt”

VVN geeft aan dat er grote verschillen bestaan tussen de boetes die staan op bijvoorbeeld rijden onder invloed (maximaal 650 euro) en op het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden (230 euro). Doordat handhaving daarnaast geen prioriteit blijkt te hebben, is de pakkans nihil. De organisatie pleit daarom voor een combinatie van strengere wetgeving en striktere handhaving. Een woordvoerder van minister Blok van Veiligheid en Justitie geeft aan dat de brief van VVN wordt meegenomen tijdens de voorbereidingen op de voorgestelde wetswijziging.

Minder letsel in het verkeer

Als letselschadebureau ervaren wij uit eerste hand wat voor ingrijpende gevolgen een verkeersongeval heeft. Wij juichen maatregelen die het aantal verkeersongevallen terug doen dringen dan ook van harte toe. Bent u, buiten uw schuld om, betrokken geraakt bij een verkeersongeval en heeft u daardoor letselschade opgelopen? Dan heeft u recht op een schadevergoeding! De letselschadespecialisten van LetselPro kunnen u helpen om deze te claimen bij de aansprakelijke partij. Leg uw zaak vandaag nog vrijblijvend aan ons voor, onze hulp is altijd gratis.

Doe de letselschadetest!