11 februari 2019

Aegon moet 10.000 euro smartengeld betalen doordat de verzekeraar een letselschadeclaim uit 1999 wel heel langzaam heeft afgehandeld. Het betrof een letselschadedossier waarbij een boer betrokken raakte bij een kop-staartbotsing en hierbij het postwhiplashsyndroom opliep. Tijdens het afhandelen van deze zaak heeft Aegon meermaals haar koers gewijzigd, geweigerd om een verzekeringsarts in te schakelen en voorschotten te laat uitbetaald. Hierdoor zag de rechter zich genoodzaakt om het slachtoffer extra smartengeld toe te kennen, puur voor de trage afhandeling van het dossier.

Het betreffende ongeval

Al in 1999 raakte de man, samen met zijn vrouw en moeder, betrokken bij een kop-staartbotsing. De auto waarin zij zaten werd van achteren aangereden en de veroorzaker van het ongeval was verzekerd bij Aegon. De man loopt hierbij een whiplash op, terwijl zijn vrouw een nekwervel breekt. Voor de gebroken nekwervel erkent Aegon, nadat zij eind 1999 aansprakelijk is gesteld, in 2005 de aansprakelijkheid. Uiteindelijk ontvangt de vrouw hiervoor een schadevergoeding van 135.000 euro.

Letselschade door postwhiplashsyndroom

De afhandeling van de letselschade van de man laat echter veel langer op zich wachten. De boer stelt Aegon in 2002 aansprakelijk voor de letselschade die voortvloeide uit het oplopen van een postwhiplashsyndroom. Door dit syndroom kreeg hij onder andere te maken met medische kosten, een verlies aan verdienvermogen en kosten die te maken hadden met investeringen in arbeid verlichtende machines voor de bedrijfsvoering op zijn boerenbedrijf.

De kostenposten brengen de boer in 2008, zes jaar na het aansprakelijk stellen van Aegon, in de financiële problemen. Uiteindelijk wordt hij zelfs opgenomen met suïcidale neigingen en depressiviteitsklachten. Klachten die volgens de man en volgens de rechter voortvloeiden uit het ongeluk.

Beiden schuld

De rechter is van mening dat de trage afhandeling van deze specifieke zaak niet alleen Aegon valt te verwijten. Zo diende de boer pas drie jaar na het ongeval zijn letselschadeclaim in en heeft het hem veel tijd gekost om de benodigde informatie aan te leveren. De rechter is echter wel van mening dat de man immateriële schade heeft geleden door de diverse koerswijzigingen van Aegon, het te laat betalen van voorschotten en door andere onzorgvuldigheden van de kant van de verzekeraar. Daarom wordt de boer uiteindelijk 10.000 euro extra smartengeld toegekend, bovenop de 15.000 euro smartengeld die al was begroot. In totaal kost de letselschadezaak Aegon daarmee meer dan 400.000 euro.

Gratis juridische bijstand van LetselPro

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt hoe vergaand de gevolgen van de trage afhandeling van een letselschadezaak kunnen zijn. Daarom raden wij u aan om professionele bijstand te zoeken voor de afhandeling van uw zaak. Op deze manier weet u zeker dat uw zaak zo soepel als mogelijk zal verlopen. LetselPro kan u kosteloos bijstaan gedurende de afhandeling van uw zaak. Onze kosten worden verhaald op de aansprakelijke partij, waardoor onze hulp u niets kost. Leg uw zaak daarom vandaag nog vrijblijvend aan ons voor.

Doe de letselschadetest!