27 maart 2013

Het winterse weer houdt dit jaar langer aan dan de gemiddelde Nederlander lief is. De sneeuwval en gladheid zijn helaas niet zonder gevolgen gebleven. Gemeten over de sneeuwperiode tussen 14 en 27 januari 2013, meldden zich maar liefst 6.400 mensen bij de spoedeisende hulp na een glijpartij. Van deze slachtoffers ging het merendeel, ongeveer 5.600 personen, lopend onderuit. Valpartijen met de fiets resulteerde in ongeveer 800 gevallen van letsel. Een overgroot deel van alle slachtoffers (4.100 personen) ondervond letsel aan pols, arm, heup of been.

Aantal letselschade slachtoffers verdubbeld

Het aantal van ruim zesduizend slachtoffers met letsel is beduidend hoger dan vorig jaar. In een vrijwel even lange vorstperiode in 2012 was er namelijk slechts sprake van 3.100 slachtoffers. Kortom: ruim de helft minder letselschade slachtoffers dan dit jaar. Naast deze vervelende ontwikkeling is er gelukkig ook een positieve trend waarneembaar: er bestaat een relatieve afname in het aantal fietsers met letselschade naar aanleiding van sneeuw en gladheid. Met name het sneeuwvrij maken van veelgebruikte fietspaden lijkt vruchten af te werpen.

Het beter sneeuwvrij maken van voetpaden lijkt in de toekomst eveneens veel letselschade slachtoffers te kunnen voorkomen. Om dit te kunnen realiseren zullen burgers, bedrijven en gemeenten echter meer intensief moeten samenwerken. Vooralsnog blijft het vooral hopen dat het lenteweer haar intrede doet.

Doe de letselschadetest!